Συνάντηση του ΔΣ με τον πρύτανη μετά τη πρώτη συνεδρίαση του συλλόγου Αποφοίτων και τη συγκρότηση σε σώμα.