Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγγραφή στο Ροή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ενημερώθηκε: πριν από 8 ώρες 53 λεπτά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΔΕΠ

Πέμ, 16/11/2017 - 12:52

Επειδή στο εστιατόριο των μελών ΔΕΠ παρατηρείται μεγάλη προσέλευση και παρακωλύεται λόγω συνωστισμού η ομαλή λειτουργία του, το Δ.Σ της Π.Φ.Λέσχης αποφάσισε την καταγραφή  των ενδιαφερόμενων μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για σίτιση στο εστιατόριο.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να σιτίζονται στο εστιατόριο των μελών ΔΕΠ, να καταθέσουν μέχρι το τέλος Νοεμβρίου  αίτηση στη Γραμματεία της Π.Φ.Λέσχης μαζί με δύο(2) φωτογραφίες και βεβαίωση από τη Σχολή ή το Τμήμα, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα ή η υπηρεσιακή σχέση με το  Α.Π.Θ. Στη συνέχεια θα εκδοθεί κάρτα σίτισης, η οποία θα επιδεικνύεται κατά την είσοδο στο εστιατόριο.  Όσοι έχουν ήδη προμηθευτεί την ανωτέρω κάρτα την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά, παρακαλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία της Π.Φ.Λέσχης μαζί με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά για  επικαιροποίησή της.
Για τα μέλη ΔΕΠ, η είσοδος θα επιτρέπεται με την επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας.
Για τους υπόλοιπους, η είσοδος θα επιτρέπεται με την επίδειξη της κάρτας σίτισης.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται δωρεάν σίτισης στο εστιατόριο των φοιτητών και παρακαλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτό, στον ιστότοπο https://register.auth.gr

Από τη Διεύθυνση της Π.Φ. Λέσχης

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ των Σχολών & Τμημάτων στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ

Πέμ, 16/11/2017 - 10:49

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ– ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.), ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.), ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.), ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ

Προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου –με τον αναπληρωτή του- των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του ΑΠΘ, στα συλλογικά όργανα των Σχολών και των Τμημάτων, σύμφωνα με:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 17, 18, 21, & 26 παρ. 1, εδ. δ του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α') «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,

β) Την αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017 τ. Α') Υπουργική απόφαση σχετική με τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ και τη διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017,

γ) Την αριθ. αριθμ. Β. Προτ.191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ. Β΄) Υπουργική απόφαση, τροποποιητική της με αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Υπουργικής Απόφασης.

-----------------------------

ΕΕΠ | Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΕΤΕΠ | Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΕΔΙΠ | Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΕΕΠ | Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ ΕΔΙΠ | Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ ΕΤΕΠ | Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ ΕΤΕΠ | Σχολή ΟΠΕ (Κοσμητεία) ΕΕΠ | Σχολή ΟΠΕ (Κοσμητεία) ΕΕΠ | Σχολή ΟΠΕ (ΓΣ) ΕΤΕΠ | Σχολή ΟΠΕ (ΓΣ) ΕΔΙΠ | Σχολή ΟΠΕ (Κοσμητεία) ΕΔΙΠ | Σχολή ΟΠΕ (ΓΣ) ΕΤΕΠ | Τμήμα Ποιμαντικής & Θεολογίας ΕΔΙΠ | Τμήμα Ποιμαντικής & Θεολογίας ΕΕΠ | Φιλοσοφική Σχολή (ΓΣ) ΕΕΠ | Φιλοσοφική Σχολή (Κοσμητεία) ΕΔΙΠ | Φιλοσοφική Σχολή (ΓΣ) ΕΔΙΠ | Φιλοσοφική Σχολή (Κοσμητεία) ΕΤΕΠ | Φιλοσοφική Σχολή (ΓΣ) ΕΤΕΠ | Φιλοσοφική Σχολή (Κοσμητεία) ΕΤΕΠ | Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΤΕΠ | Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Τομέας Ε') ΕΔΙΠ | Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΔΙΠ | Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Τομέας Γ') ΕΔΙΠ | Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Τομέας Δ') ΕΔΙΠ | Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Τομέας Ε') ΕΕΠ | Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΕΠ | Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Τομέας Α') ΕΔΙΠ | Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΕΔΙΠ | Τμήμα ΗΜΜΥ ΕΔΙΠ | Τμήμα ΗΜΜΥ (Τομέας ΗΥ) ΕΤΕΠ | Τμήμα ΗΜΜΥ ΕΔΙΠ | Παιδαγωγική Σχολή (Κοσμητεία) ΕΔΙΠ | Παιδαγωγική Σχολή (ΓΣ) ΕΕΠ | Παιδαγωγική Σχολή (Κοσμητεία) ΕΕΠ | Παιδαγωγική Σχολή (ΓΣ) ΕΤΕΠ | Παιδαγωγική Σχολή (Κοσμητεία) ΕΤΕΠ | Παιδαγωγική Σχολή (ΓΣ) ΕΔΙΠ | Τμήμα Πληροφορικής ΕΔΙΠ | Τμήμα Θεάτρου ΕΤΕΠ | Τμήμα Θεάτρου ΕΕΠ | Τμήμα Θεάτρου ΕΔΙΠ | Τμήμα Κινηματογράφου ΕΔΙΠ | Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Τομέας ΑΣΡΧΔΕ) ΕΔΙΠ | Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Τομέας Χημείας) ΕΔΙΠ | Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Τομέας ΤΦΔΕΘ) ΕΔΙΠ | Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Τομέας Τεχνολογιών) ΕΔΙΠ | Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΕΤΕΠ | Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Τομέας ΤΦΔΕΘ) ΕΤΕΠ | Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Τομέας ΑΣΡΧΔΕ) ΕΤΕΠ | Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Τομέας Τεχνολογιών) ΕΤΕΠ | Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Τομέας Χημείας) ΕΤΕΠ | Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΕΤΕΠ | Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΕΕΠ | Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΕΔΙΠ | Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΕΤΕΠ | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΤΕΠ | Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Ενεργειακός Τομέας) ΕΔΙΠ | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΔΙΠ | Τμήμα Ψυχολογίας ΕΤΕΠ | Τμήμα Ψυχολογίας ΕΤΕΠ | Τμήμα Ψυχολογίας (Τομέας Εξελικτικής & Σχολικής Ψυχολογίας) ΕΔΙΠ | Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος (Κοσμητεία) ΕΤΕΠ | Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος (ΓΣ) ΕΤΕΠ | Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος (Κοσμητεία) ΕΔΙΠ | Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος (ΓΣ) ΕΤΕΠ | Τμήμα Ιατρικής ΕΔΙΠ | Τμήμα Ιατρικής

Εκλογές για ανάδειξη εκπροσώπου των Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ

Πέμ, 16/11/2017 - 10:48

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του  Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)  του ΑΠΘ, στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής  Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Δείτε την ανακοίνωση προκήρυξης στο αρχείο

ekloges_edip.pdf

Διεθνές Συνέδριο για την Πρόληψη της Χειραγώγησης Αγώνων στον Αθλητισμό

Πέμ, 16/11/2017 - 10:37

Διεθνές Συνέδριο για την Πρόληψη της Χειραγώγησης Αγώνων στον Αθλητισμό θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 και ώρες 15:00-20:30, στο ΚΕ.Δ.Ε.Α. του ΑΠΘ. Το Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «FIX the FIXING».

Στόχος του Συνεδρίου είναι να παρουσιάσει τα ερευνητικά δεδομένα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αντιλήψεις των αθλητών/τριών για τη χειραγώγηση αγώνων, καθώς και τις πολιτικές που διαμορφώνονται στην Ελλάδα και την Ευρώπη για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Μια διεθνής ομάδα ειδικών επιστημόνων στη μελέτη της χειραγώγησης αγώνων, στο πλαίσιο του προγράμματος «FIX the FIXING», δημιούργησε ένα εκπαιδευτικό μέσο ενημέρωσης, πρόληψης και καταπολέμησης της χειραγώγησης αγώνων που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο Συνέδριο. Το εργαλείο αυτό θα μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί από τους ενδιαφερόμενους φορείς (εκπαιδευτικούς, προπονητές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής), τόσο εντός όσο και εκτός Ε.Ε.

Το πρόγραμμα «FIX the FIXING», που θα ολοκληρωθεί το 2018, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συντονίζεται από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του ΑΠΘ. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν το Queen’s University από το Ηνωμένο Βασίλειο, το University of Limerick από την Ιρλανδία, το Play Fair Code της Αυστρίας, το IRIS της Γαλλίας, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, ο Kώδικας Ευ Αγωνίζεσθαι  (KEA) της Ελλάδας, το International Council for Coaching Excellence (ICCE) και το International Centre for Sport Security (ICSS).

«Η χειραγώγηση αγώνων αποτελεί μάστιγα για τον σύγχρονο αθλητισμό. Παράλληλα, αποτελεί μια πρόκληση για την ερευνητική κοινότητα για την κατανόηση του φαινομένου και την οργάνωση δράσεων αντιμετώπισής του» αναφέρει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος «FIX the FIXING», Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ, Βασίλης Μπαρκούκης.

Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος, συμμετείχαν 607 άτομα από τον χώρο του αθλητισμού, με μέσο όρο ηλικίας 23,8 έτη, η πλειοψηφία των οποίων (494 άτομα) ήταν άνδρες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 34,7% των αθλητών πίστευε ότι πολλοί αγώνες στην κατηγορία τους είναι χειραγωγημένοι και αυτό συνέβαινε τουλάχιστον 2 με 5 φορές σε μία αγωνιστική χρονιά. Οι αθλητές επισήμαναν ότι ένα παιχνίδι είναι πιο συνηθισμένο να χειραγωγηθεί από τους παράγοντες της ομάδας (40,2%) και λιγότερο από τους αθλητές (27,7%).

Το 20% των ερωτηθέντων αθλητών ήταν ενήμεροι για χειραγωγημένο παιχνίδι στην ομάδα τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ το ποσοστό αυτό αυξανόταν σε 38%, όταν οι αθλητές αναφέρονταν σε άλλες ομάδες. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 20% των αθλητών θα δεχόταν να χειραγωγήσει ένα παιχνίδι με τους συμπαίκτες του για να αυξήσει το εισόδημά του. Η πλειοψηφία του δείγματος (85,3%) ανέφερε ότι συμμετείχε ή πίστευε ότι ίσως είχε συμμετάσχει σε χειραγωγημένο αγώνα κάποια στιγμή στην καριέρα του. Τέλος, αυτό που θα απέτρεπε τους αθλητές να καταγγείλουν ένα περιστατικό χειραγώγησης είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης στις αρχές.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά, μέσω live streaming, από τους συνδέσμους: http://www.auth.gr/video/24701 & http://www.auth.gr/news/audiovisual

 

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://fixthefixing.eu/conference-2017/

 

Γραφείο Τύπου Δελτίο Τύπου Πρόγραμμα Συνεδρίου Αφίσα Συνεδρίου

Εκδήλωση της Accenture με θέμα: "Power Up your Career. Accenture Meets AUTH"

Πέμ, 16/11/2017 - 10:18

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
σε συνεργασία με την εταιρεία Accenture διοργανώνουν διήμερη εκδήλωση με θέμα:  
"Power Up your Career.  Accenture Meets AUTH"

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 21 & 22 Νοεμβρίου στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) του ΑΠΘ.

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και αποφοίτους των Tμημάτων Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μαθηματικών, Φυσικής & Οικονομικών Επιστημών.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για δήλωση συμμετοχής στην εκδήλωση  πατήστε εδώ 

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την εταιρεία Accenture Ημερομηνίες διεξαγωγής:  Τρίτη, 21 Νοέμβριος, 2017 - 10:00 εώς Τετάρτη, 22 Νοέμβριος, 2017 - 13:00 Χώρος:  ΚΕ.Δ.Ε.Α. Υπεύθυνος επικοινωνίας:  Κουϊμτζή Αικατερίνη, Διοικητικό Προσωπικό (Γραφείο Διασύνδεσης) URL:  https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=2&id=778 Τ:  2310 996644

Απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ στον Αλέξανδρο Τζώνη

Πέμ, 16/11/2017 - 08:50

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
καθηγητής Περικλής Μήτκας
και ο
Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων
καθηγητής Νικόλαος Καλογήρου
 
σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας
την τελετή αναγόρευσης
του αρχιτέκτονα, συγγραφέα, ομότιμου καθηγητή του Delft University of Technology
Αλέξανδρου Τζώνη
σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ.
 
στο αμφιθέατρο του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών του Α.Π.Θ.
την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19.00
 
Τον έπαινο του τιμώμενου θα εκφωνήσει
ο καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων
Νικόλαος Καλογήρου

 

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή:  Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ημερομηνίες διεξαγωγής:  Πέμπτη, 23 Νοέμβριος, 2017 - 19:00 Υπεύθυνος επικοινωνίας:  Καλογήρου Νικόλαος, Καθηγητής (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Τ:  6944147598 programma_teletis_anagoreysis.pdf enimerotiko_simeioma.pdf

Αναγόρευση του Διονύση Σαββόπουλου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας

Τετ, 15/11/2017 - 15:27

Στις 24 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου θα γίνει η αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του διαπρεπούς τραγουδοποιού, συνθέτη και ερμηνευτή

Διονύση Σαββόπουλου   Τον έπαινο του τιμωμένου θα εκφωνήσει ο καθηγητής-Ακαδημαϊκός κ. Θεόδωρος Παπαγγελής. Μετά την αναγόρευσή του ο Διονύσης Σαββόπουλος θα δώσει ομιλία με θέμα: Η μουσική των λέξεων «Γεννήθηκα στην Σαλονίκη»   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΙΣΑ Ημερομηνίες διεξαγωγής:  Παρασκευή, 24 Νοέμβριος, 2017 - 19:00 Χώρος:  Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ Πρόσκληση Πρόγραμμα Αφίσα

Σεμινάριο Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης

Τετ, 15/11/2017 - 14:34

Η Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης, διοργανώνει την 28η ετήσια σειρά Μετεκπαιδευτικών Σεμιναρίων Μελέτης της Υπέρτασης 2017 – 2018 «Υπέρταση: Θεωρία και Πράξη».

Όπως και πέρσι, τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται ταυτόχρονα στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Divani Caravel και στη Θεσσαλονίκη, στο Αμφιθέατρο του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ), του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με διαδικτυακή διαδραστική σύνδεση και ενεργό συμμετοχή ομιλητών και ακροατηρίου και από τις δύο πόλεις.

Ημερομηνίες διεξαγωγής:  Σάββατο, 18 Νοέμβριος, 2017 (All day) Χώρος:  ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του ΑΠΘ κατά την Επέτειο της 17ης Νοέμβρη

Τετ, 15/11/2017 - 10:56

Την Παρασκευή 17.11.2017, επέτειο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου την 17η Νοέμβρη 1973, δεν θα πραγματοποιηθεί καμία εκπαιδευτική λειτουργία, σε όλες τις Σχολές του ΑΠΘ και δεν θα λειτουργήσουν οι διοικητικές και άλλες υπηρεσίες του.

Επίσης δεν θα πραγματοποιηθεί καμία εκπαιδευτική λειτουργία σε όλα τα κτίρια της κεντρικής Πανεπιστημιούπολης από τις 20:00 το βράδυ της Πέμπτης 16.11.2017 (ή και νωρίτερα με απόφαση των Κοσμητειών των Σχολών).
Από την ίδια ώρα θα παραμείνει κλειστό και το φοιτητικό αναγνωστήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

Όλα τα σταθμευμένα οχήματα, σε όλους τους χώρους της Πανεπιστημιούπολης θα πρέπει να έχουν απομακρυνθεί το απόγευμα της Πέμπτης 16.11.2017 και πάντως το αργότερο μέχρι τις 20:00.

 

 

Εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης λιθογραφίας “Η Αγία Σοφία των αδελφών Fossati” μέσα από την Τρικόγλειο Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ.

Τρί, 14/11/2017 - 15:24
H Βιβλιοθήκη & το Κέντρο Πληροφόρησης του Α.Π.Θ., το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης συνδιοργανώνουν την περιοδική έκθεση με τίτλο: “Η Αγία Σοφία των αδελφών Fossati”, μέσα από την Τρικόγλειο Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., (διάρκεια έκθεσης 22 Νοεμβρίου 2017 – 10 Ιανουαρίου 2018), με αφορμή τον εορτασμό για τη συμπλήρωση των 90+ χρόνων λειτουργίας (1927-2017) της Βιβλιοθήκης & του Κέντρου Πληροφόρησης του Α.Π.Θ.

Η έκθεση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Στην έκθεση παρουσιάζονται 22 έγχρωμες λιθογραφίες του  Gaspare Fossati που απεικονίζουν τον ναό της Αγίας Σοφίας στην Πόλη και τον περιβάλλοντα χώρο του. Τα εξαιρετικά αυτά έργα τέχνης φιλοτεχνήθηκαν στο πλαίσιο των εργασιών αποκατάστασης (1847-1849) στο κορυφαίο αυτό μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από τους Ιταλοελβετούς αρχιτέκτονες Gaspare και Giuseppe Fossati. Οι λιθογραφίες πλαισιώνονται από χάρτες της Κωνσταντινούπολης (15ου, 16ου και 18ου αι.), κατόψεις του ναού της Αγίας Σοφίας και σχετικό χρονολόγιο της ιστορίας του στο πέρασμα των αιώνων. Το υλικό προέρχεται από την περίφημη «Τρικόγλειο Βιβλιοθήκη», δωρεά του ομογενούς από την Αίγυπτο Ιωάννη Τρικόγλου στη Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. το 1963. Επίσης, ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει σε οθόνη επιλεγμένο σύγχρονο φωτογραφικό υλικό της Αγίας Σοφίας από το Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικού Πολιτισμού του Θ. Κορρέ (Α.Π.Θ.)

Παράλληλοι στόχοι της έκθεσης είναι αφενός η προβολή του υλικού της «Τρικογλείου Βιβλιοθήκης» και αφετέρου η ανάδειξη του πάντοτε επίκαιρου ζητήματος της προστασίας των μνημείων διαφορετικών λαών, πολιτισμών και θρησκειών, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, τις αρχές της UNESCO και άλλων διεθνών οργανισμών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ 20:00-20:15 Προσέλευση κοινού
20:15  Καλωσόρισμα-Χαιρετισμός του κ. Νικόλαου Πινάτζη, Προέδρου του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης
20:30 Χαιρετισμός της κας Αικατερίνης Νάστα, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ.
20:40  Ομιλία του κ. Γεωργίου Τσιγαρά, επίκουρου καθηγητή του Δ.Π.Θ. με θέμα «Η καλλιτεχνική και αισθητική θεώρηση της Αγια-Σοφιάς»
21:00  Ομιλία του κ. Αντώνη Σαραγιώτη, ιστορικού τέχνης και επιμελητή της έκθεσης με θέμα «Οι αδελφοί Fossati και η Αγια-Σοφιά»
21:15 Μουσικό αφιέρωμα στη λόγια μουσική παράδοση της Κωνσταντινούπολης (17ος -19ος αιώνας) (τραγούδι - Άγγελος Μπέντης, βιολί - Φίλιππος Ευφραιμίδης, κλαρίνο - Νικόλαος Ευφραιμίδης)   Διάρκεια έκθεσης: 22/11/2017-10/01/2018
Εγκαίνια:22/11/2017 στις 20:00

  Δελτίο Τύπου Ημερομηνίες διεξαγωγής:  Τετάρτη, 22 Νοέμβριος, 2017 (All day) εώς Τετάρτη, 10 Ιανουάριος, 2018 (All day) Χώρος:  ​Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης (Λ. Δημοκρατίας 335) Τ:  25510 28926 Δελτίο Τύπου

International Conference on The Prevention of Match Fixing

Τρί, 14/11/2017 - 14:45

Διεθνές Συνέδριο για την Πρόληψη της Χειραγώγησης Αγώνων στον Αθλητισμό.

Η χειραγώγηση αγώνων αποτελεί μάστιγα για τον σύγχρονο αθλητισμό. Παράλληλα αποτελεί μια πρόκληση για την ερευνητική κοινότητα για την κατανόηση του φαινομένου και την οργάνωση δράσεων αντιμετώπισης του. Το Διεθνές Συνέδριο για την Πρόληψη της Χειραγώγησης Αγώνων στον Αθλητισμό περιλαμβάνει ενότητες για την παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων σχετικά με την χειραγώγηση αγώνων στην Ευρώπη και ενός εκπαιδευτικού εργαλείου σχεδιασμένου να βοηθήσει στην πρόληψη του φαινομένου. Επίσης, φορείς διαμόρφωσης πολιτικής θα συζητήσουν για τις πολιτικές πρωτοβουλίες που πρέπει να αναπτυχθούν για την πληρέστερη αντιμετώπιση της χειραγώγησης αγώνων.

 

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή:  Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ημερομηνίες διεξαγωγής:  Δευτέρα, 20 Νοέμβριος, 2017 - 15:00 Χώρος:  ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ

Απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ στον Αλέξανδρο Τζώνη

Τρί, 14/11/2017 - 14:13
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθηγητής Περικλής Μήτκας και ο Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων καθηγητής Νικόλαος Καλογήρου   σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την τελετή αναγόρευσης του αρχιτέκτονα, συγγραφέα, ομότιμου καθηγητή του Delft University of Technology Αλέξανδρου Τζώνη σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ.   στο αμφιθέατρο του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών του Α.Π.Θ. την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2007 και ώρα 19.00   Τον έπαινο του τιμώμενου θα εκφωνήσει ο καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Νικόλαος Καλογήρου   Θα ακολουθήσει δεξίωση   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΦΙΣΑ Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή:  Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ημερομηνίες διεξαγωγής:  Πέμπτη, 23 Νοέμβριος, 2017 - 19:00 Χώρος:  Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ (αμφιθέατρο) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ poster_tzonis-10.jpg ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ευκαιρίες χρηματοδότησης Erasmus+ KA2 - Ενημερωτική εκδήλωση (webstreaming) - 4/12/2017

Τρί, 14/11/2017 - 12:39

 

Από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Η Education, Audiovisual and Culture Executive Agency διοργανώνει ενημερωτική παρουσίαση για τις δράσεις Erasmus+ KA2.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί με webstreaming, τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017, 14:30 - 17:00 (ώρα Βρυξελλών).

Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/info-session-new-call-for-proposals-erasmus-plus-knowledge-alliances_en

Γενικές πληροφορίες για τις δράσεις Erasmus+ KA2:

Ευκαιρίες χρηματοδότησης Erasmus+ KA2 - Ενημερωτική εκδήλωση (webstreaming) - 20/11/2017

Τρί, 14/11/2017 - 12:37

 

Από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Η Education, Audiovisual and Culture Executive Agency διοργανώνει ενημερωτική παρουσίαση για τις δράσεις Erasmus+ KA2.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί με webstreaming, τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017, ώρα 10:00 – 12:00 (ώρα Βρυξελλών).

Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/info-session-erasmus-plus-capacity-building-in-field-higher-education-20112017_en

Γενικές πληροφορίες για τις δράσεις Erasmus+ KA2:

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Κριτική Σκέψη και Ήπιες Δεξιότητες (Soft Skills) στις Βιοϊατρικές Επιστήμες"

Δευ, 13/11/2017 - 13:41

Το Τμήμα  Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και

το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)

προκηρύσσουν 40 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2017–2018 στο "Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών" (ΔΠΜΣ)

«ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΗΠΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (SOFT SKILLS) ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»

Προκήρυξη

2η Προκήρυξη Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2017-2018

Δευ, 13/11/2017 - 12:34

 

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προκηρύσσει θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-2018 με περίοδο ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων από 10 Νοεμβρίου έως 01 Δεκεμβρίου 2017 (16:00 ώρα Ελλάδας).

Πρόκειται για 80 θέσεις πρακτικής άσκησης με περίοδο έναρξης μετακίνησης μεταξύ 1/3/2018 και 31/8/2018 και μέγιστη διάρκεια επιχορήγησης 3 μηνών των οποίων η διαχείριση και χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Αθηνών στο οποίο συμμετέχει το ΑΠΘ.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση, τη διαδικασία υποβολής αίτησης , και τη διαδικασία επιλογής και κατανομής των θέσεων, αλλά και προτάσεις για την αναζήτηση Φορέα Υποδοχής.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων ώστε να αποφευχθεί πιθανή υπερφόρτωση του συστήματος και κατά συνέπεια η όποια ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων κατά τις τελευταίες ημέρες υποβολής των αιτήσεων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα – Πέμπτη, 11:00-13:30) κατόπιν ραντεβού (https://eurep.auth.gr/el/students/traineeship/contact_information) .

Υπεύθυνος επικοινωνίας για την πρακτική άσκηση:

Νίκος Λιόλιος, email: erasmus-outgoing@auth.gr

Η Προϊσταμένη του
Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΑΠΘ

Ιωάννα Γεωργιάδου

Σελίδες