2ο Διοικητικό Συμβούλιο 2017- 2021

 Παντελής Σαββίδης             Δημοσιογράφος,  πρ/ Διευθυντής Ενημέρωσης ΕΡΤ3, Πρόεδρος              
Γεώργιος Χατζηθεοφάνους  Οικονομολόγος, Υποστράτηγος ε.α., Αντιπρόεδρος
 Αθηνά Παγώνη                        πρ. Προϊσταμένη Γραμματείας Συγκλήτου Γεν.Γραμματέας
 Ιππολύτη Οικονόμου             Ομ. Καθηγήτρια Ιατρικής. Ταμίας                    
 ΜΕΛΗ           
Σπύρος Κιαρτζής                       Ηλεκτρολόγος –Μηχανικός ,Στέλεχος Ελληνικών Πετρελαίων                            
Μαρία Τσιουτάνη                      Δικηγόρος                          
Γρηγόριος Τέκος                        Οικονομολόγος                             
Παρασκευή Λάππα                   Δικηγόρος                      
Κωνσταντίνος Μπλιάτκας       Δημοσιογράφος, πρ. Γενικός Διευθυντής ΕΡΤ 3
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Κωνσταντίνος Κότιος                    
Θεανώ Παπαζήση                           
Χρήστος Ταουσάνης                    
Κωνσταντίνος Γεροντής                
Ιωάννης Μπάχας                             
Καραμητρούσης                              
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δημήτρης Κούβελας                       
Σοφοκλής Πενλίδης                        
Σταύρος Θεοδωρίδης