Ποιά Ελλάδα;

1 καταχώριση / 0 new
pansav
Ποιά Ελλάδα;

Ο Σύλλογος Αποφοίτων ΑΠΘ θεωρεί πολύ σημαντική την πρωτοβουλία της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης να οργανώσει Συμπόσιο με γενικό θέμα: ποιά Ελλάδα;
Τι θέση έχουν η Παιδεία και Τέχνη στην εποχή της κρίσης; Πόσο επηρεάζει η κρίση την κοινωνική συνοχή; Πόσο σημαντική είναι η ελληνική βιοποικιλότητα και ποιά η σχέση της με την τεχνολογική ανάπτυξη; Ποιά είναι η σημερινή κατάσταση σε ό,τι αφορά την ποιότητα της ατμόσφαιρας, την ποιότητα και την ποσότητα του νερού και τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων; Ποιές είναι οι επιπτώσεις της αγροτικής ανάπτυξης στο περιβάλλον;
Απαντήσεις στα καίρια αυτά ερωτήματα, καθώς και σε ερωτήματα αναπτυξιακού χαρακτήρα, που αφορούν στους τομείς της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, θα δώσουν καθηγητές του ΑΠΘ και καταξιωμένοι Έλληνες επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κατά τη δεύτερη μέρα του επιστημονικού συμποσίου.
Όπως θα γνωρίζετε, το Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Φεβρουαρίου, στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης.
 Μπορούμε στο χώρο αυτό να αναπτύξουμε ένα διάλογο για το θέμα του Συνεδρίου και το τι θα μπορούσαν να αναμένουν απο τις εργασίες του οι απόφοιτοι του ΑΠΘ.