Ανακοίνωση αναβολής Γενικής Συνέλευσης

 

Ενόψει του εξαιρετικά υψηλού αριθμού των νέων μελών του Συλλόγου των οποίων η εγγραφή αποφασίστηκε στις 4 Απριλίου 2013 και προκειμένου να εξασφαλισθεί η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης που είχε προγραμματιστεί για την 21η Απριλίου 2013 και την πραγματοποίησή της στις 26 Μαϊου 2013 στην αίθουσα τελετών του Α.Π.Θ.

Η νέα πρόσκληση θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη του Συλλόγου.