Εγκρίθηκαν οι Αναπληρωτές Πρύτανη

Το Συμβούλιο του Ιδρύματος, κατά τη χθεσινή συνεδρίασή του, ενέκρινε την πρόταση του Πρύτανη του Α.Π.Θ., Καθηγητή Περικλή Μήτκα για τον ορισμό των παρακάτω Καθηγητών ως Αναπληρωτών Πρύτανη.

Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων ορίζει τον Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, κ. Ιωάννη Τζιφόπουλο,

Αναπληρώτρια Πρύτανη Ανθρώπινων Πόρων ορίζει την Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, κ. Παρασκευή Αργυροπούλου – Πατάκα,

Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικών ορίζει τον Αν. Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, κ. Νικόλαο Βαρσακέλη,

Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού ορίζει τον Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών, κ. Θεόδωρο Λαόπουλο,

Αναπληρώτρια Πρύτανη Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ορίζει την Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής, κ. Δέσποινα Κλαβανίδου.