Εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αποφοίτων

 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με στόχο το άνοιγμα του μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της χώρας και τη σύνδεσή του με την κοινωνία, ίδρυσε Σύλλογο Αποφοίτων του.

Το ΑΠΘ σε εποχή μεγάλης κρίσης και όχι μόνο οικονομικής έχει ανάγκη από τη στήριξη των αποφοίτων του για να αντεπεξέλθει, αλλά και οι απόφοιτοί του μέσω του Συλλόγου θα βρουν μια διέξοδο κοινωνικής δικτύωσης και δράσης.

Η πρώτη ιδρυτική συνάντηση του Συλλόγου πραγματοποιήθηκε στις 27 Απριλίου 2012, οπότε εκλέχθηκε προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο με ρητή εξουσιοδότηση την τυπική ίδρυσή του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2013,

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους τους αποφοίτους του να πυκνώσουν τις τάξεις του Συλλόγου (Σ.Α.Α.Π.Θ. mail:alumni@auth.gr, http://alumni-association.auth.gr) και να συμμετάσχουν ενεργά στην πρώτη εκδήλωση ανάδειξης του νέου Διοικητικού του Συμβουλίου, στις 26 Μαΐου 2013, στο πλαίσιο Γενικής Συνέλευσης των μελών του.

Η προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Α.Α.Π.Θ για τις 26 Μαΐου 2013 θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ στις 10.30 π.μ. Η διεξαγωγή της διαδικασίας της ψηφοφορίας θα διαρκέσει έως τις 14.00. Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που έχουν εγγραφεί μέχρι τις 15 Μαΐου. Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα πρέπει να την καταθέσουν στο Δ.Σ. του Συλλόγου μέχρι τις 22 Μαΐου. Η κατάθεση της υποψηφιότητας μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Συλλόγου.