Επαγγελματικές προοπτικές και μετεκπαιδευτικές δυνατότητες των Αποφοίτων της Πολυτεχνικής Σχολής

Με τη συνεργασία της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ θα πραγματοποιήσει την επόμενη ημερίδα του ο Σύλλογος Αποφοίτων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαίου σε αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας) και θα αρχίσει στις 5 μμ.

Για τα μετεκπαιδευτικά προγράμματα της Σχολής και τις επαγγελματικές προοπτικές των Αποφοίτων θα μιλήσει ο κοσμήτορας της Σχολής Κωνσταντίνος Βασίλειος Κατσάμπαλος. Θα παραβρεθούν, θα μιλήσουν και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις των Αποφοίτων εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων, επιστημονικών συλλόγων και εργοδοτικών ενώσεων.