«Η Καινοτομία στις Μεταφορές: Κύριες Τάσεις και αναδυόμενες ευκαιρίες»

 

 

Εκδήλωση από την Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του ΑΠΘ

 Θεσσαλονίκη, 29/11/2019

Η Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του ΑΠΘ (ΕΟΣΜ/ΑΠΘ), με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, Αριστοτέλη Νανιόπουλο, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η Καινοτομία στις Μεταφορές: Κύριες Τάσεις και αναδυόμενες ευκαιρίες», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου, και ώρα 16:30, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 27).

 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου INNOTRANS – Interreg Europe «Enhancing transport innovation capacity of Regions», το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομίας στον τομέα των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ).

 

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί ως ομιλητές Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού οι οποίοι διαπρέπουν σε τομείς που αφορούν καινοτομίες στις μεταφορές, με στόχο να παρουσιάσουν το δυναμικό σήμερα, τις «καυτές» τάσεις και το αύριο του τομέα. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ενημερωθούν και να σχηματίσουν εικόνα για το παρόν, τις εξελίξεις και τις δυνατότητες που υπάρχουν στον συγκεκριμένο τομέα, να ανταλλάξουν απόψεις και να δικτυωθούν.

 

Μετά τις παρουσιάσεις θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, όπου συμμετέχουν σημαντικά εμπλεκόμενα μέρη των μεταφορών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, παραγωγικοί φορείς, ακαδημαϊκοί, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και καινοτομούν ανά τον κόσμο με έδρα τη Θεσσαλονίκη κ.ά.

 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή έως τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου στον εξής σύνδεσμο: https://forms.gle/7CnCghr1zmJ2navh7. Στη συνέχεια, θα ενημερωθούν με e-mail για την αποδοχή της αίτησής τους, έως την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου.

 

Το έργο INNOTRANS, στο οποίο η Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του ΑΠΘ μετέχει ως εταίρος, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από την Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Στόχου Εδαφικής Συνεργασίας. Στο έργο συμμετέχουν επίσης, εταίροι από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρουμανία, την Πράγα και την Ιταλία. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο INNOTRANS – Interreg Europe «Enhancing transport innovation capacity of Regions» παρέχονται στην ιστοσελίδα: https://www.interregeurope.eu/innotrans/