Η Πολιτεια δεν έχει καμιά δικαιολογία για την ολιγωρία της.-Ανακοίνωση του Συμβουλίου του ΑΠΘ για την κατάληψη χώρων του ΑΠΘ από το No Border Camp

 Θεσσαλονίκη, 23/7/2016

 

 "Το Συμβούλιο του ΑΠΘ συμμερίζεται τις κινήσεις της Πρυτανείας, των Κοσμητόρων και της Συγκλήτου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί στο ΑΠΘ το λεγόμενο No Border Camp.

 Το Συμβούλιο θεωρεί ότι η Πολιτεία και τα αρμόδια Υπουργεία οφείλουν να συνεργαστούν ουσιαστικά με τις Πανεπιστημιακές Αρχές για τη διαφύλαξη της νομιμότητας και για την επίλυση του προβλήματος φύλαξης των δημοσίων πανεπιστημίων. Τα δημόσια Πανεπιστήμια είναι χώροι εκπαίδευσης και έρευνας και είναι υποχρέωση της Πολιτείας να τα προστατεύσει στην αποστολή τους.

 Η Πολιτεία δεν έχει καμία δικαιολογία για την ολιγωρία της."