Το ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ συντονιστής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Προπονητών στην Ακεραιότητα στον Αθλητισμό»

Θεσσαλονίκη, 11/12/2019

Η σημασία της εκπαίδευσης σε ζητήματα ακεραιότητας στον αθλητισμό αναδείχθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εκπαίδευση Προπονητών στην Ακεραιότητα στον Αθλητισμό», τον συντονισμό του οποίου έχει το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Στο Πρόγραμμα, εκτός από το ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ, συμμετέχουν επτά φορείς από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: το Sheffield Hallam University από το Ηνωμένο Βασίλειο, το National University of Physical Education and Sport από τη Ρουμανία, το International Council of Coaching Excellence με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, το Hungarian Coaching Association από την Ουγγαρία, το Trainadores Portugal από την Πορτογαλία, το SAVAL από τη Φινλανδία και ο φορέας «Κώδικας Ευ Αγωνίζεσθαι» με έδρα την Αθήνα.

 

Το Ευρωπαϊκό αυτό Πρόγραμμα υλοποιείται εδώ και δύο χρόνια και θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2020.

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος διαμορφώθηκε εκπαιδευτικό υλικό για επαγγελματίες προπονητές και φοιτητές/τριες των ΤΕΦΑΑ με σκοπό την προώθηση της ακεραιότητας στον αθλητισμό. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: α)  Ακεραιότητα στον Αθλητισμό, β) Ντόπινγκ, γ) Χειραγώγηση Αγώνων, δ) Χρηστή Διακυβέρνηση Αθλητικών Οργανισμών και 3) Αναφορά Παρατυπιών στον Αθλητισμό.

 

Περισσότεροι/ες από 40 φοιτητές/τριες του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ καθώς και 150 εν ενεργεία προπονητές και φοιτητές/τριες από 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακολούθησαν και αξιολόγησαν το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος. Από την αξιολόγηση προέκυψε ότι όλοι οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν τον ρόλο και τη σημασία της εκπαίδευσης πάνω σε θέματα ακεραιότητας στον αθλητισμό. Επιπλέον, μετά το τέλος του Προγράμματος, άλλαξαν οι αντιλήψεις και οι στάσεις των συμμετεχόντων για την ακεραιότητα στον αθλητισμό. Τα δεδομένα έδειξαν ότι οι πιο συνηθισμένες δραστηριότητες διαφθοράς είναι το ντόπινγκ, τα στημένα παιχνίδια, η δωροδοκία, η χειραγώγηση του σκορ του αγώνα, η νοθεία σε ψηφοφορίες, η κατάχρηση εξουσίας σε συλλόγους και ομοσπονδίες και η υπεξαίρεση χρημάτων. Η μηδενική ανοχή στη διαφθορά, η ενθάρρυνση της αναφοράς παρατυπιών στον αθλητισμό (whistleblowing) και η εκπαίδευση στη διαφάνεια προτάθηκαν ως οι πιο αποτελεσματικές στρατηγικές για τη διατήρηση και την ενίσχυση της ακεραιότητας στον αθλητισμό.

 

Ο υπεύθυνος του Προγράμματος, Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης, δήλωσε ότι «οι προπονητές αποτελούν τον πιο σημαντικό κρίκο για τις υψηλές επιδόσεις και τη σταδιοδρομία των αθλητών. Αυτοί είναι που επηρεάζουν καταλυτικά τόσο τις βιολογικές λειτουργίες όσο και την προσωπικότητα των αθλητών τους. Σήμερα που ο αθλητισμός δέχεται απανωτά χτυπήματα από σκάνδαλα διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα, η εκπαίδευση των προπονητών και των αθλητών/τριών σε θέματα ακεραιότητας πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η ένταξη αυτών των δράσεων στα θεσμοθετημένα προγράμματα των ΤΕΦΑΑ όλων των χωρών της Ευρώπης αλλά και στις πιστοποιημένες επιμορφώσεις από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς που στοχεύουν στην αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων διαφόρων επιπέδων σε εν ενεργεία προπονητές».

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στον παρακάτω σύνδεσμο http://csi.phed.auth.gr/