Ανακοίνωση σχετικά με το Πρόγραμμα Erasmus

Θεσσαλονίκη, 17/3/2020

 

Μετά από επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι Έλληνες φοιτητές/φοιτήτριες, που βρίσκονται σε ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, θα πρέπει να είναι σε διαρκή επαφή με τις κατά τόπους πρεσβείες και προξενικές αρχές της Ελλάδας, οι οποίες με τη σειρά τους συντονίζονται από το Υπουργείο Εξωτερικών για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

 

Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία επικοινωνίας των ελληνικών διπλωματικών αποστολών ανά χώρα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών https://www.mfa.gr/appendix/dimereis-sheseis-tis-ellados/alpha.html.

 

Σχετικά με την αποδοχή ή όχι της παρακολούθησης των διαδικτυακών μαθημάτων ή της τηλεργασίας που προσφέρουν πολλά από τα συνεργαζόμενα ευρωπαϊκά ιδρύματα που έχουν αναστείλει τις εκπαιδευτικές τους διαδικασίες,  κατόπιν εκ νέου επικοινωνίας με την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι:

 

Εφόσον τα προσφερόμενα διαδικτυακά μαθήματα επιτρέψουν στους Έλληνες φοιτητές/φοιτήτριες να ολοκληρώσουν το σύνολο των ακαδημαϊκών υποχρεώσεών τους που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Μάθησης, και οδηγήσουν στην εξέτασή τους και στην απονομή Transcript of Records στο τέλος του εξαμήνου, τότε η μετακίνησή τους θα θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε κανονικά, ανεξαρτήτως της παραμονής τους ή όχι στη χώρα υποδοχής.

 

Εφόσον η τηλεργασία επιτρέπει στους Έλληνες φοιτητές/φοιτήτριες να  πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, και τα αποτελέσματά της συμπεριληφθούν στο Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης, τότε η μετακίνησή τους θα θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε κανονικά, ανεξαρτήτως της παραμονής τους ή όχι στη χώρα υποδοχής.

 

Τα διαδικτυακά μαθήματα και η τηλεργασία δεν γίνονται αποδεκτά στην περίπτωση ρητής ακύρωσης της μετακίνησης από την πλευρά του/της μετακινούμενου/μετακινουμένης. Σε αυτή την περίπτωση, το οικείο Τμήμα του ΑΠΘ είναι αρμόδιο να αποφασίσει τη δυνατότητα εγγραφής του/της μετακινούμενου/μετακινουμένης εκ νέου στα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου στο ΑΠΘ.