Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του ΑΠΘ στην Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Θεσσαλονίκη, 15/5/2020

Στην εκπαίδευση των πολιτών που θέλουν να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες συμβάλλει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μέσω της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πέντε Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του ΑΠΘ, από την ψηφιακή πλατφόρμα opencourses.auth, επιλέχθηκαν από ομάδα εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς και ειδικούς στην ψηφιακή εκπαίδευση, και παρέχονται από την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών.

Τα μαθήματα που επιλέχθηκαν από το ΑΠΘ είναι τα εξής:

·         Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός, από το Τμήμα Πληροφορικής

Επίκουρος Καθηγητής Γρηγόριος Τσουμάκας

·         Διεπαφές φορητών συσκευών, από το Τμήμα Πληροφορικής

Επίκουρος Καθηγητής Διονύσιος Πολίτης

·         Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική, από το Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Καθηγήτρια Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου

·         Πληροφοριακά συστήματα και περιβάλλον, από το Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Καθηγήτρια Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου, Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Λεφάκης

·         Προχωρημένα θέματα επικοινωνίας ανθρώπου υπολογιστή, από το Τμήμα Πληροφορικής

Επίκουρος Καθηγητής Διονύσιος Πολίτης

«Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πρωτοπόρο στην ψηφιακή εποχή, βρίσκεται πάντα κοντά στην κοινωνία και ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις προκλήσεις των καιρών. Η επιλογή αυτή τιμά το Πανεπιστήμιό μας και αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της εξωστρέφειάς του. Οι συνάδελφοί μας δεν επικοινωνούν τη γνώση τους μόνο εντός του Πανεπιστημίου, αλλά την προσφέρουν απλόχερα και στην κοινωνία», επισημαίνει ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου.

Τα κριτήρια επιλογής των μαθημάτων αφορούσαν την ποιότητα και την πληρότητα του περιεχομένου και της δομής τους καθώς και την αρτιότητά τους με βάση τα χαρακτηριστικά της ψηφιακής εκπαίδευσης.

Τα συγκεκριμένα μαθήματα είναι διαθέσιμα στο κοινό μέσω της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών (https://nationaldigitalacademy.gov.gr/), στην ενότητα «Επιστήμη Υπολογιστών».

Η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών είναι μία δυναμική διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία παρέχει δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό στους πολίτες. Στην πρώτη της έκδοση διαθέτει 156 μαθήματα βασικού και προχωρημένου επιπέδου που αντιστοιχούν σε πάνω από 1.500 ώρες εκπαίδευσης. Οι θεματικές ενότητες αλλά και τα μαθήματα που προσφέρει θα εμπλουτίζονται συνεχώς, προκειμένου να καλύψουν μεγαλύτερο εύρος εκπαιδευτικών αναγκών.