Γενική συνέλευση και εκλογή νέου Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων

 

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων Α.Π.Θ. στην επαναληπτική  Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Μαΐου 2013 και ώρα 10:30  στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

1) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως

2)Έκθεση πεπραγμένων του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου

3)Εκλογή εφορευτικής επιτροπής

4)Διεξαγωγή ψηφοφορίας για την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του Συλλόγου

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη που θα έχουν καταβάλει τις συνδρομές τους πριν από την έναρξη της Γ.Σ. (άρθρο 23 παρ.3 του καταστατικού του Συλλόγου).

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί  απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, στις 11:30 π.μ.  στον ίδιο τόπο.

Η διεξαγωγή της διαδικασίας ψηφοφορίας του Διοικητικού Συμβουλίου θα διαρκέσει έως την 14:00.

 

*Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.2 του Καταστατικού του Συλλόγου, όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα πρέπει να την καταθέσουν στο Δ.Σ. του Συλλόγου τουλάχιστον τρεις  ημέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών, δηλαδή το βραδύτερο μέχρι την 22.05.2013. Η κατάθεση της υποψηφιότητας μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Συλλόγου http://alumniassociation.auth.gr