ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΠΘ.

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων Α.Π.Θ. σε  Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  13 Μαρτίου 2019  και ώρα 13.00, στο Αμφιθέατρο ΙΙΙ του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.).  με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1)Ενημέρωση

2)Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου

3)Οικονομικός Απολογισμός. ΄Εκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

4)Προγραμματισμός

5)Προτάσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη που θα έχουν καταβάλει τις συνδρομές τους πριν από την έναρξη της Γ.Σ. (άρθρο

23 παρ.3 του καταστατικού του Συλλόγου).

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί  απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, στις 14.00΄.  στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης. (άρθρο 24 παρ.2 του Καταστατικού του Συλλόγου)

Θεσσαλονίκη, 4 Μαρτίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ