Γράμμα του Δ.Σ. με αφορμή τις γιορτές.

 Αγαπητά μέλη του Συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα και να είναι Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος.

Όπως σε κάθε επικοινωνία μας επισημαίνουμε, τρείς είναι οι στόχοι του Συλλόγου: να βοηθήσει το Πανεπιστήμιο, να βοηθήσει τους αποφοίτους και να φέρει σε μεγαλύτερη επαφή το Πανεπιστήμιο με την κοινωνία.

Στις συνθήκες που ζούμε το Πανεπιστήμιο έχει ανάγκη τους αποφοίτους του και, ιδιαιτέρως, εκείνους που μπορούν να το βοηθήσουν κατά το πρότυπο των ανάλογων συλλόγων αμερικανικών πανεπιστημίων. Δεν το επισημαίνουμε, απλώς, για να το πούμε.

Οι συνθήκες είναι δύσκολες και στον εκπαιδευτικό τομέα. Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει στον περιορισμό του διδακτικού προσωπικού, καθώς, όποιος συνταξιοδοτείται, δεν αντικαθίσταται.

Ο Σύλλογος θα επιθυμούσε να πραγματοποιήσει μια, ανοικτή σε όλους, ημερίδα με εισηγητές αποφοίτους-μέλη του που διδάσκουν σε ΑΕΙ του εξωτερικού και έχουν εμπειρία της αποτελεσματικής λειτουργίας ανάλογων συλλόγων των ιδρυμάτων στα οποία εργάζονται.

Με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας αυτής θα εκτιμούσαμε ιδιαιτέρως την συμμετοχή σας σε έναν, κατ αρχάς, διαδικτυακό διάλογο με προτάσεις για την οργάνωση της ημερίδας αυτής και της επιθυμίας σας να συμμετάσχετε, όσοι μπορείτε και επιθυμείτε.

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν και οι αρχές του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Μια πρώτη επαφή θα μπορούσε να γίνει με αποφοίτους που, με αφορμή τις γιορτές, βρίσκονται στην Ελλάδα.

Με την ελπίδα ότι ο καθένας από τη θέση, του και στο βαθμό που μπορεί, θα βοηθήσει το Πανεπιστήμιο που αποφοίτησε και αγάπησε, σας ευχόμαστε Καλές Γιορτές.

Για το Δ.Σ.

Παντελής Σαββίδης

Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων ΑΠΘ.