Διεθνής αναγνώριση του Εθνικού Ερευνητικού Δικτύου για τη μελέτη του Διαστημικού Καιρού

Θεσσαλονίκη, 17/5/2019

 

 Διεθνή αναγνώριση έλαβε το Εθνικό Ερευνητικό Δίκτυο για τη μελέτη του Διαστημικού Καιρού (Hellenic National Space Weather Research Network-HNSWRN), από το περιοδικό «Philosophical Transactions of the Royal Society A»: Στις 13.5.2019 δημοσίευσε ειδικό τεύχος με τα βασικά επιτεύγματα και τα συμπεράσματα του Δικτύου σε μορφή άρθρων ανασκόπησης και ερευνητικών εργασιών.

 

 

Το «Philosophical Transactions of the Royal Society A» είναι ένα από τα αρχαιότερα επιστημονικά περιοδικά παγκοσμίως και εκδίδεται από τη Royal Society, με έδρα το Λονδίνο. Η δημοσίευση είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://royalsocietypublishing.org/toc/rsta/current ενώ το σχετικό εισαγωγικό άρθρο (editorial) στον σύνδεσμο:

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2019.0152

 

Το Εθνικό Ερευνητικό Δίκτυο για τη μελέτη του Διαστημικού Καιρού ξεκίνησε το 2012 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με πρωτοβουλία του Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, Λουκά Βλάχου, με τη χρηματοδότηση της σχετικής ερευνητικής πρότασης από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΘΑΛΗΣ» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Στόχος αυτής της ερευνητικής προσπάθειας ήταν να ενώσει όλες τις ερευνητικές ομάδες που δραστηριοποιούνται σε θέματα που συνδέονται με τις Ηλιακές Καταιγίδες και την πρόβλεψη του Διαστημικού Καιρού στα Πανεπιστήμια και στα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, αλλά και να συνεργαστεί με Έλληνες επιστήμονες που εργάζονται σε παρόμοια θέματα στο εξωτερικό. Η μελέτη της επίδρασης των ισχυρών Ηλιακών Καταιγίδων στους δορυφόρους που περιφέρονται γύρω από τη Γη αλλά και τα δίκτυα μεταφοράς ρεύματος στην επιφάνεια της Γης είναι μερικές από τις πιθανές συνέπιες που μελετώνται στα πλαίσια του Διαστημικού Καιρού.

 

Πέραν της ερευνητικής ομάδας από το ΑΠΘ, στο Δίκτυο συμμετείχαν οι ερευνητικές ομάδες των Καθηγητών Κανάρη Τσίγκανου, Ιωάννη Δαγκλή και Παναγιώτας Πρέκα-Παπαδήμα από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι ομάδες των Καθηγητών Αλέξανδρου Νίντου και Σπύρου Πατσουράκου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, οι ομάδες των Καθηγητών Εμμανουήλ Σαρρή, Π. Γεωργίου Αναγνωστόπουλου, Γεωργίου Παύλου, Δημήτρη Σαραφόπουλου και Θοδωρή Σαρρή από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, οι έμπειροι ερευνητές Αναστάσιος Αναστασιάδης και Γεώργιος Μπαλάσης με τις ερευνητικές τους ομάδες από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, καθώς και ο Μανώλης Γεωργούλης (Επισκέπτης Καθηγητής αυτή την περίοδο στο Πανεπιστήμιο Georgia State University των ΗΠΑ) και ο Κωστής Γοντικάκης με τους συνεργάτες τους από το Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών. Με το Δίκτυο συνεργάστηκαν, επίσης, οι Έλληνες Ερευνητές της διασποράς Άγγελος Βουρλίδας (The Johns Hopkins University, Applied Physics Laboratory, ΗΠΑ) και Βασίλης Αρχοντής (St Andrews University, Ηνωμένο Βασίλειο).

 

Το πρόγραμμα διήρκησε τέσσερα χρόνια (2012-2016). Με την ολοκλήρωσή του είχαν ήδη ολοκληρωθεί σαράντα (40) ερευνητικές εργασίες που δημοσιεύθηκαν σε διεθνή περιοδικά με κριτές, ενώ μετά το τέλος του, οι δημοσιεύσεις συνεχίστηκαν και ανήλθαν τελικά στις πενήντα πέντε (55). Ολοκλήρωσαν, επίσης, τις διδακτορικές τους διατριβές δύο νέοι ερευνητές, ο Αθανάσιος Κουλουμβάκος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο οποίος είναι σήμερα μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Τουλούζης (Γαλλία) και ο Πέτρος Συντελής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος είναι σήμερα μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο St Andrews, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Δίκτυο διοργάνωσε τέσσερα συνέδρια και ερευνητικά σχολεία, με τη συμμετοχή έμπειρων ερευνητών και νέων επιστημόνων. Περισσότεροι από δέκα νέοι και νέες ολοκλήρωσαν τις διπλωματικές τους εργασίες στο πλαίσιό του και συνεχίζουν σήμερα τις διδακτορικές τους διατριβές σε Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Λεπτομέρειες για τις δραστηριότητες του Δικτύου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα (http://proteus.space.noa.gr/~hnswrn).