Διεθνής Διάκριση σε Ερευνήτρια του Τομέα Οικολογίας

Κάθε χρόνο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environmental Agency) απονέμει δύο βραβεία, στο πλαίσιο του θεσμού των Ευρωπαϊκών Ηχοτοπίων (European Soundscape Award), προκειμένου να αναδείξει επιτυχείς ερευνητικές δραστηριότητες, σχετικά με τη μείωση της ηχορύπανσης.
 

Για το 2014 τα δύο βραβεία δόθηκαν :

1. Στο Sven Anderson από το Δουβλίνο της Ιρλανδίας για την πρόταση του σχετικά με τη δημιουργία ενός Εγχειριδίου Ακουστικού Αστικού Σχεδιασμού και

2. Στη Νεύτα-Ελευθερία Βότση, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στον Τομέα Οικολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την έρευνα της σχετικά με την ανάπτυξη μιας νέας πρακτικής μεθοδολογίας για τον άμεσο και χαμηλού κόστους προσδιορισμό των Ήσυχων Περιοχών. Η έρευνά της αποτελεί τμήμα της διδακτορικής διατριβής της ερευνήτριας Νεύτας-Ελευθερίας Βότση, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Οικολογίας του Α.Π.Θ., Γιάννη Παντή.
 

Οι Ήσυχες Περιοχές ορίζονται ως τοποθεσίες χωρίς ανθρωπογενείς θορύβους, όπως υπαγορεύει και η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Περιβαλλοντικό  Θόρυβο. Ο προσδιορισμός των Ήσυχων Περιοχών με τη βοήθεια συμβατικών ακουστικών μετρήσεων και την χρήση ειδικών μαθηματικών μοντέλων απαιτεί μεγάλο κόστος και πλήθος δεδομένων και πληροφοριών. Η Ομάδα Ακουστικής Οικολογίας του Τομέα Οικολογίας του Α.Π.Θ. ανέπτυξε μία νέα μεθοδολογία που απαιτεί μικρότερο όγκο δεδομένων, χρησιμοποιώντας Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο τρόπος αναγνώρισης των Ήσυχων Περιοχών να γίνεται πιο γρήγορα, με λιγότερο κόστος και πιο αποτελεσματικά.
 

«Είναι η πρώτη φορά που ελληνική ερευνητική ομάδα βραβεύεται για έρευνα που αφορά στα Ηχοτοπία και σε περιοχές υψηλής ακουστικής αξίας. Πρόσφατες έρευνες αποδεικνύουν ότι οι Ήσυχες Περιοχές, συνδέονται με την ανθρώπινη υγεία, αποτελούν διεθνώς ελκυστικούς προορισμούς στους οποίους μπορούν οι επισκέπτες να βιώσουν την ακουστική ιδιαιτερότητα των φυσικών οικοσυστημάτων χωρίς ανθρώπινο θόρυβο στο πλαίσιο Οικοτουριστικών  δραστηριοτήτων» υποστηρίζει ο Καθηγητής Οικολογίας του Α.Π.Θ., Γιάννης Παντής.