Διεπιστημονικό Συμπόσιο για τις προοπτικές των σχέσεων ΑΠΘ και Πανεπιστημίου Τιράνων.

Διαπανεπιστημιακό επιστημονικό Συμπόσιο με τίτλο: «Προοπτικές των σχέσεων μεταξύ του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου των Τιράνων – Perspectives of the relations between Aristotle University of Thessaloniki and University of Tirana» διοργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Πανεπιστήμιο Τιράνων Αλβανίας, στις 28 Απριλίου 2014, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ.

Το Συμπόσιο θα επικεντρωθεί σε τρεις θεματικές ενότητες, Οικονομία, Πολιτισμός – Παιδεία και Περιβάλλον, στις οποίες ομιλητές θα είναι ένας εκπρόσωπος από τα δύο Πανεπιστήμια για κάθε τομέα. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η εδραίωση της συνεργασίας των δύο πανεπιστημίων σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο και κατ’ επέκταση η διερεύνηση των προοπτικών συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, με δεδομένη την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επικείμενη υποψηφιότητα της Αλβανίας ως μέλους της.

Υπενθυμίζεται ότι η Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Τιράνων, η οποία υπογράφηκε το 1998 και ανανεώθηκε τον Μάρτιο του 2012 με ισχύ έως το 2015, περιλαμβάνει ανταλλαγή διδασκόντων για τη διδασκαλία της αλβανικής και της ελληνικής γλώσσας. Στο πλαίσιο αυτό το ΑΠΘ οργάνωσε μαθήματα αλβανικής γλώσσας, τα οποία παρακολούθησαν δωρεάν 30 φοιτητές.

Η επίσημη έναρξη του Συμποσίου θα γίνει στις 9.00 π.μ., παρουσία του Γενικού Πρόξενου της Αλβανίας, Ριζά Πόντα.

Το Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά και τα αλβανικά με ταυτόχρονη διερμηνεία.

Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Στη φωτογραφία, κτήριο της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Τιράνων.