Δύο Έλληνες στο Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φοιτητών Νομικής

 Για πρώτη φορά από την ίδρυσή της το 1981, Έλληνες συμμετέχουν στο Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φοιτητών Νομικής (The European Law Students’ Association – ELSA). Η Αντωνία Μαρκοβίτη και ο Έκτορας Τσάμης, φοιτητές της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπερψηφίστηκαν από τις 43 χώρες-μέλη της ένωσης κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Γενικής  Συνέλευσης της ELSA στη Ρουμανία τον Απρίλιο του 2015.

Ο Έκτορας Τσάμης εξελέγη για τη θέση του Γενικού Γραμματέα (Secretary General) του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου και η Αντωνία Μαρκοβίτη για τη θέση της Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Δραστηριοτήτων (Vice President for Academic Activities). Οι δύο Έλληνες φοιτητές μετέβησαν τον Αύγουστο του 2015 στην έδρα της ELSA στις Βρυξέλλες για έναν ολόκληρο χρόνο, όπου ζούσαν και εργάζονταν μαζί με τα υπόλοιπα έξι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προερχόμενα από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Τώρα, έχουν γυρίσει πίσω με πολλές εμπειρίες σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο.

Η European Law Students’ Association (ELSA) είναι η μεγαλύτερη, διεθνής, ανεξάρτητη, μη πολιτική και μη κερδοσκοπική ένωση φοιτητών νομικής σε όλο τον κόσμο, διατηρεί παραρτήματα σε 43 Ευρωπαϊκές χώρες και αριθμεί περισσότερους από 45.000 νέους νομικούς ως μέλη. Ιδρύθηκε το 1981 από πέντε φοιτητές της κεντρικής Ευρώπης οι οποίοι είχαν σκοπό να ενώσουν ακαδημαϊκά τη διχοτομημένη τότε Ευρωπαϊκή ηπείρου με ιδιαίτερη εστίαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο όραμα για «έναν δίκαιο κόσμο με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην πολιτισμική διαφορετικότητα.» Διοικείται από φοιτητές και προσφάτως απόφοιτους νομικής και προσφέρει στους νέους νομικούς την δυνατότητα να εμπλουτίσουν τη νομική τους εκπαίδευση, να επιδοθούν σε νομική έρευνα και να εξασκήσουν τις νομικές τους δεξιότητες σε πρακτικό επίπεδο μέσω των διάφορων δραστηριοτήτων που διοργανώνει σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο, παραδείγματα των οποίων αποτελούν οι διαγωνισμοί εικονικής δίκης και διαπραγματεύσεως, οι ομάδες νομικής έρευνας, τα χειμερινά και θερινά νομικά σχολεία και το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης το εξωτερικό. Δίνει ουσιαστικά στο φοιτητή νομικής τη δυνατότητα να προετοιμασθεί επαρκώς για το απαιτητικό επαγγελματικό μέλλον, αλλά κυρίως να τον βοηθήσει να έλθει σε επαφή με άλλα νομικά συστήματα και πρακτικές προκειμένου να βελτιώσει τον εαυτό του και το μέλλον της επιστήμης.

Η Αντωνία και ο Έκτορας ήταν ενεργά μέλη διοικητικών συμβουλίων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και είναι οι πρώτοι Έλληνες που εκλέγονται ως μέλη του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Έκτορας κατείχε τη θέση του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον τομέα της Εσωτερικής Διοίκησης. Οι κυριότεροι πυλώνες της δουλειάς του ήταν η διαχείριση λειτουργίας και η επίβλεψη της σωστής εφαρμογής των εσωτερικών κανονισμών, η διοίκηση και ενημέρωση του Δικτύου της ELSA, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και η εκπαίδευσή του με σκοπό την απόκτηση προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, κατέθεσε πρόταση για ολοκληρωτικά νέο Καταστατικό και Εσωτερικούς Κανονισμούς, η οποία δημιουργήθηκε μετά από έρευνα στο ολλανδικό και βελγικό δίκαιο και στο παρελθόν της ELSA, και η οποία έλαβε άκρως θετικά σχόλια από τη Διεθνή Γενική Συνέλευση. Ακόμα, ήταν υπεύθυνος για τη δημιουργία ενός περιοδικού σχετικού με την απόκτηση δεξιοτήτων και τη συγγραφή διάφορων εγχειριδίων σχετικών με τη διοίκηση του οργανισμού.

Η Αντωνία, ως Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Δραστηριοτήτων, ήταν υπεύθυνη για τη διοργάνωση και το συντονισμό των δραστηριοτήτων εκείνων που προάγουν την ενεργητική νομική γνώση και την εξάσκηση των νομικών δεξιοτήτων. Κατά τη διάρκεια της θητείας της στις Βρυξέλλες, διαχειρίστηκε την έκδοση δυο τευχών της νομικής επιθεώρησης ELSA Law Review και το συντονισμό δυο Διεθνών Ομάδων Νομικής Έρευνας σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας με θέμα την προστασία των δημοσιογραφικών πηγών και την υγεία και ασφάλεια στον εργασιακό χώρο αντίστοιχα. Επιπλέον, ήταν υπεύθυνη συντονισμού της καμπάνιας ELSA Day με αντικείμενο την ισότητα των φύλων, καθώς και πληθώρας άλλων μικρότερων εγχειρημάτων και συλλογικών διοικητικών υποχρεώσεων.

Η Αντωνία και ο Έκτορας είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν για έναν μεγάλο διεθνή οργανισμό, να ταξιδέψουν σε πολλές χώρες και να γνωρίσουν νέους ανθρώπους από όλη την Ευρώπη. Ο καθένας τους διαχειριζόταν τα δικά του εγχειρήματα και projects, αλλά και τη δική του ομάδα συνεργατών. Ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου συνέβαλαν στην ανάπτυξη της ELSA και όλου του πανευρωπαϊκού της δικτύου σε ηλικία μόλις 22 και 24 ετών αντίστοιχα, και κατάφεραν να εδραιώσουν επικοινωνία και συνεργασίες με μεγάλες δικηγορικές εταιρίες, διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και πανεπιστήμια. Τέλος, ερχόμενοι σε επαφή με τους ομόλογούς του σε εθνικό και τοπικό επίπεδο ενέπνευσαν τα ιδεώδη του οργανισμού για περαιτέρω νομική εκπαίδευση και εξάσκηση, καθώς και για νεανική δημιουργικότητα και πολυπολιτισμικότητα.