Εβδομάδα Επιμόρφωσης «Υποστήριξη της πρόσβασης των νέων Προσφύγων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, την Επιμόρφωση και την Εργασία»

Θεσσαλονίκη, 14/6/2019

Το Τμήμα Eυρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του Δικτύου Ουτρέχτης (Utrecht Network), διοργανώνει την Εβδομάδα Επιμόρφωσης Προσωπικού για την «Υποστήριξη της πρόσβασης των νέων Προσφύγων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, την Επιμόρφωση και την Εργασία» («Staff Training on Pathways of Institutional Support for Young Refugees Access to Higher Education, Training and Employment») από την Τρίτη 18 έως την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019, στο ΑΠΘ.

Στην Εβδομάδα Επιμόρφωσης θα συμμετάσχουν 30 μέλη ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού Πανεπιστημίων από 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία είτε ήδη εμπλέκονται σε δράσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν πρόσφυγες φοιτητές και ερευνητές είτε ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν αντίστοιχες στα Ιδρύματά τους.

Η Εβδομάδα Επιμόρφωσης στοχεύει στη βελτίωση της ικανότητας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων να βοηθούν τους πρόσφυγες φοιτητές και ερευνητές, οι οποίοι απευθύνονται σε αυτά για υποστήριξη σε ακαδημαϊκό πλαίσιο.

Η επιμόρφωση των συμμετεχόντων θα βασιστεί στα προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την πρώτη αντίστοιχη Εβδομάδα, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας τον Ιούνιο του 2018.

Η εμπειρία του ΑΠΘ προέρχεται από το Πρόγραμμα S.U.C.RE. (Supporting University Community pathways for REfugees-migrants – http://sucre.auth.gr/), με το οποίο επιτεύχθηκαν: α) η δημιουργία απαραίτητων οδηγιών και εκπαιδευτικού υλικού που θα επιτρέψει σε όλους τους ενδιαφερομένους να διευκολύνουν την ενσωμάτωση των προσφύγων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και β) η ανάλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα για τη σωστή ενσωμάτωση προσφύγων φοιτητών και ερευνητών.

Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Επιμόρφωσης, θα διερευνηθούν τρόποι αντιμετώπισης ποικίλων θεμάτων, όπως η αναγνώριση της πρότερης μάθησης των προσφύγων, φοιτητών και ερευνητών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εισόδου τους στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ευρώπης, οι τυχόν διοικητικές και οικονομικές δυσχέρειες, τα γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια, καθώς και οι ευκαιρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε διάφορα πλαίσια. Επιπλέον, θα δοθεί έμφαση σε ζητήματα απασχολησιμότητας των προσφύγων, αλλά και στον εντοπισμό των περαιτέρω προκλήσεων του παρόντος και του μέλλοντος.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνεδρίες, αλλά και εργαστήρια (workshops) με τη συμμετοχή Καθηγητών και διοικητικού προσωπικού του ΑΠΘ, καθώς επίσης και ειδικών και εμπειρογνωμόνων από διάφορους εθνικούς και διεθνείς φορείς, όπως το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (European Centre for the Development of Vocational Training- CEDEFOP), τον Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά και από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα που υλοποιούν σχετικά προγράμματα, όπως τα Πανεπιστήμια της Κολωνίας, της Ουτρέχτης και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

 

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα επισκεφτούν τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Γιατροί του Κόσμου, Solidarity Now, ΝΑΟΜΙ και Οικόπολις και θα ενημερωθούν αναφορικά με τις δράσεις τους, ενώ την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, θα πάρουν μέρος σε εκδηλώσεις που διοργανώνουν διάφορες ΜΚΟ στην πόλη.

Δίκτυο Ουτρέχτης

Το Δίκτυο Ουτρέχτης (http://www.utrecht-network.org/) είναι ένα ευρωπαϊκό διευρυμένο Δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν 32 Πανεπιστήμια από 27 χώρες, με στόχο τη συνεργασία στο πλαίσιο της διεθνοποίησης.

Εντός του Δικτύου υποστηρίζεται η κινητικότητα των φοιτητών, του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού, ενώ υποβάλλονται προτάσεις για ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα μετά από συνεργασία των μελών του.