Εκδήλωση για τη δημιουργία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στη Θεσσαλονίκη

Η Σχολή Θετικών Επιστημών, η Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και η Επιτροπή Μουσείου Φυσικής Ιστορίας ΑΠΘ, προσκαλούν την Κυριακή 6 Απριλίου 2014 και ώρα 9 πμ στο Αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) ΑΠΘ, 3ης Σεπτεμβρίου, σε εκδήλωση με θέμα «Η Θεσσαλονίκη αναζητά το δικό της μουσείο Φυσικής Ιστορίας».

Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με τη σημασία των Συλλόγων Φυσικής Ιστορίας που διαθέτει το Αριστοτέλειο και των Μουσείων Φυσικής Ιστορίας στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας και την τουριστική της ανάπτυξη.

Θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση την οποία θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Τραϊανός Χατζηδημητρίου.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ειδικούς επιστήμονες, εκπαιδευτικούς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη της Θεσσαλονίκης.

Οργανωτική Επιτροπή
Ιωάννης Δ. Παντής αντιπρύτανης ΑΠΘ (Πρόεδρος)

Σπυρίδων Παυλίδης κοσμήτορας Σ.Θ.Ε. (Αναπλ. Πρόεδρος)

Δημήτριος Κωβαίος κοσμήτορας Σ.Γ.Δ.Φ.Π.

Χαρίτων Σ. Χιντήρογλου,  Καθ. Τμήματος Βιολογίας (συντονιστής)

Χρήστος Βλάχος Πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Δήμητρα Προφήτου-Αθανασιάδου Καθ. Τμήματος Γεωπονίας

Ιωάννης – Χιού Σειραδάκης Καθ. Τμήματος Φυσικής

Μαλαματένια Σκαλτσά Καθ. Τμήματος Αρχιτεκτόνων

Ευαγγελία Τσουκαλά Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας