Ενεργοποιήθηκε ο κόμβος του δικτύου των Ηνωμένων Εθνών Sustainable Development Solutions Network – Youth στο ΑΠΘ

Θεσσαλονίκη, 29/4/2020

Ενεργοποιήθηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες το δίκτυο SDSN Black Sea Youth με έδρα το ΑΠΘ, στο πλαίσιο δράσης του δικτύου  των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση λύσεων προς την κατεύθυνση της εφαρμογής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Solutions Network -SDSN) για την ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (SDSN Black Sea).

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί από τον Οκτώβριο του 2018 τη μόνιμη έδρα του δικτύου SDSN Black Sea. Στο πλαίσιο λειτουργίας του συγκεκριμένου δικτύου, το ΑΠΘ επιδίωξε να δώσει ενεργό ρόλο στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του, αναπτύσσοντας πρωτοβουλία δημιουργίας αντίστοιχου κόμβου για το δίκτυο SDSN Youth.

Η πρωτοβουλία αυτή οδήγησε σε μια πρώτη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε, μετά από γενική πρόσκληση προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του ΑΠΘ, στα τέλη Φεβρουαρίου 2020. Κατά τη διάρκειά της επιλέχθηκε η φοιτήτρια του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ Ευαγγελία Σαββίδου ως Συντονίστρια του Δικτύου, η οποία έλαβε και επίσημα την έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Απριλίου 2020.  Η θητεία της κ. Σαββίδου θα είναι ετήσια με δυνατότητα επέκτασης, ενώ θα παρακολουθήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης, ώστε να πιστοποιηθεί και επίσημα η θέση της.

Τα δίκτυα SDSN Youth λειτουργούν σε όλο τον κόσμο και έχουν ως στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση νέων προς την κατεύθυνση της εφαρμογής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Ατζέντας 2030. Το δίκτυο SDSN Youth στο ΑΠΘ έχει έναν ακόμη στόχο, την επέκταση του δικτύου και στις υπόλοιπες χώρες της Βαλκανικής και της Μαύρης Θάλασσας που αποτελούν μέλη του δικτύου SDSN Black Sea.

Περισσότερες πληροφορίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του δικτύου SDSN Black Sea http://sdsn-blacksea.auth.gr/

καθώς και στη σελίδα της ομάδας του SDSN Black Sea Youth στο Facebook

 https://www.facebook.com/groups/2537878119675248/

Πρόεδρος του Δικτύου SDSN Black Sea είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ Νικόλαος Θεοδοσίου και managers η  Διδάκτορας και ΕΔΙΠ Ελένη Φωτοπούλου και ο Υποψήφιος Διδάκτορας  Χαράλαμπος Σταυρίδης.