Ενημέρωση για απόφαση Συγκλήτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας σχετικά με μέτρα για τον Κοροναϊό.

 
 
 
Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος στην υπ' αριθμ. 15/6.3.2020 συνεδρίαση (θέμα 4ο) "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαμόρφωση οδηγιών και τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του COVID-19", ομόφωνα αποφάσισε τα παρακάτω:
α. Αναστέλλει όλες τις τελετές ορκωμοσίας πρώτου και δευτέρου κύκλου σπουδών, μέχρι την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020, οι οποίες θα γίνουν σε εύθετο χρόνο. Μέχρι τότε, τα πτυχία και οι τίτλοι, εφόσον οι απόφοιτοι το επιθυμούν, θα χορηγούνται από τις Γραμματείες των Τμημάτων και τις Γραμματείες των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).
β. Συστήνει σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (φοιτητές περιλαμβανομένων των φοιτητών Erasmus, ακαδημαϊκό, εκπαιδευτικό, διδακτικό, ερευνητικό, τεχνικό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό):
i. να μην πραγματοποιούν ταξίδια στο εξωτερικό,
ii. να ενημερώνονται τακτικά και να τηρούν σχολαστικά τις επίσημες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας λαμβάνοντας όλα τα σχετικά μέτρα προφύλαξης,
iii. εφόσον παρ’ όλα αυτά χρειαστεί να πραγματοποιήσουν επίσκεψη στο εξωτερικό, μετά την επιστροφή τους θα τίθενται σε αναγκαστική απομόνωση από τους πανεπιστημιακούς χώρους, διάρκειας 14 ημερών,
iv. σε περιπτώσεις που μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, διδάσκοντες χρειαστεί να απουσιάσουν στο εξωτερικό, τότε για το χρονικό διάστημα της αναγκαστικής απομόνωσης η διδασκαλία των μαθημάτων τους είτε θα αναβληθεί για να πραγματοποιηθεί σε εύθετο χρόνο, είτε θα πραγματοποιηθεί από άλλα μέλη του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, με ευθύνη των Προέδρων των Τμημάτων και των Διευθυντών των ΠΜΣ. Αντίστοιχα, για την απουσία μελών του διοικητικού προσωπικού κατά το διάστημα της αναγκαστικής απομόνωσης (14 ημερών) υπεύθυνοι θα είναι οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.
iv. αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες διοργανώσεις συνεδρίων/ημερίδων/ εκδηλώσεων, εντός του Πανεπιστημίου, με διεθνείς συμμετοχές, καθώς και όλες οι προγραμματισμένες και μη επισκέψεις από το εξωτερικό.
δ. Καλεί τους Κοσμήτορες, τους Προέδρους των Τμημάτων και τους Διευθυντές των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, καθώς και τους Προϊσταμένους των Γραμματειών των ακαδημαϊκών Τμημάτων να προβούν σε όλες τις σχετικές ενημερώσεις των μελών της κοινότητας προκειμένου να τηρηθούν κατά γράμμα όλα τα παραπάνω.
ε. Οι Γραμματείες των Τμημάτων και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών να αποστείλουν αμέσως την παρούσα ανακοίνωση στα e-mails των φοιτητών τους (προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς/υποψήφιους διδάκτορες/φοιτητές Erasmus) με ταυτόχρονη ενημέρωση της Πρυτανείας στο prytan@uom.edu.gr.
στ. Καλεί τους Συλλόγους Προπτυχιακών Φοιτητών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων να ενημερώνουν διαρκώς το σύνολο της φοιτητικής κοινότητας για την τήρηση όλων των παραπάνω.
ζ. Η παρούσα απόφαση λήφθηκε σήμερα 6 Μαρτίου 2020, σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, για την αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του COVID-19 και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής της κατάστασης θα οδηγήσει σε λήψη νέας απόφασης