Ενημερωτική Συνάντηση από τον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ για την Υποβολή Προτάσεων με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»

Θεσσαλονίκη, 13/11/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)  ΑΠΘ διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση αύριο, Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019, στις 14.00, στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ (Αμφιθέατρο 1), αναφορικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» που δημοσιεύθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).     

Τρεις είναι οι Θεματικές της Πρόσκλησης:

Θεματική 1: Κόμβοι Έρευνας και Καινοτομίας στην Εκπαίδευση

Θεματική 2: Κόμβοι Διάχυσης Έρευνας

Θεματική 3: Κόμβοι Κυκλικής και Κοινωνικής Οικονομίας

Στόχος της  Θεματικής 1 είναι η καλλιέργεια νοοτροπίας μετασχηματισμού της ερευνητικής γνώσης σε καινοτομία και η διάχυσή της σε νέους και συγκεκριμένα σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε νέους επιστήμονες (π.χ. φοιτητές).

Η Θεματική 2 αποσκοπεί στη διάδοση και προβολή του ερευνητικού έργου που έχει παραχθεί ή είναι σε εξέλιξη από φορείς έρευνας της χώρας στην ευρύτερη κοινωνία ή σε νέους επιστήμονες ή/και σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές μέσα από καινοτόμες, πρωτότυπες προσεγγίσεις.

Τέλος, ο στόχος της Θεματικής 3 είναι η διάχυση/προβολή ερευνητικών έργων/δράσεων σχετικών είτε με την κυκλική είτε με την κοινωνική οικονομία στην ευρύτερη κοινωνία ή σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες (π.χ. σε μαθητές σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε νέους επιστήμονες, σε ευάλωτες/ευπαθείς κοινωνικά ομάδες) ή/και σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές μέσα από καινοτόμες, πρωτότυπες προσεγγίσεις

Σκοπός της αυριανής συνάντησης είναι η ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο και των τριών Θεματικών, η παρουσίαση παραδειγμάτων στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και η συνολικότερη ενημέρωση για τη διαδικασία υποβολής της πρότασης.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, Αναπληρωτής  Καθηγητής Ευστράτιος Στυλιανίδης.

Σημειώνεται ότι στο τέλος της συνάντησης θα υπάρξει σύνδεση, μέσω skype, με εκπροσώπους του ΕΛΙΔΕΚ για μία live ενότητα Ερωτήσεων-Απαντήσεων (live Q&A session).

Δηλώσεις συμμετοχής στον  σύνδεσμο: https://forms.gle/WCqjarCmvYcQha72A