Επίσκεψη του Επιτρόπου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, 21/10/2019

 Με τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Νικόλαο Γ. Παπαϊωάννου, συναντήθηκε την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 ο Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και απόφοιτος της Οδοντιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, Χρήστος Στυλιανίδης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, Καθηγητής Παναγιώτης Σεφερλής, και ο Πρόεδρος της Νομικής Επιτροπής του ΑΠΘ, Καθηγητής Παναγιώτης Γκλαβίνης.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του ΑΠΘ, καθώς και στον ρόλο της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής.

Ακολούθησε επίσκεψη του Επιτρόπου στο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) του ΑΠΘ, όπου συναντήθηκε με την ερευνητική ομάδα Ολιστικής Έρευνας σε Μη-Επανδρωμένα Αεροχήματα, UAV-iRC.

Στην επίσκεψη παρέστησαν ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΑΠΘ και μέλος της ερευνητικής ομάδας UAV-iRC, Αν. Καθηγητής Ευστράτιος Στυλιανίδης, ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας UAV-iRC, Καθηγητής Κυριάκος Υάκινθος, o Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ και μέλος της ερευνητικής ομάδας UAV-iRC, Καθηγητής Παναγιώτης Σεφερλής, καθώς και το σύνολο των ερευνητών και υποψήφιων Διδακτόρων της ερευνητικής ομάδας.

Ο Επίτροπος ενημερώθηκε για το ΚΕΔΕΚ και τις δράσεις της ομάδας UAV-iRC σχετικά με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή των πειραματικών μοντέλων μη-επανδρωμένων αεροχημάτων και των δυνατοτήτων τους, ενώ η συζήτηση επικεντρώθηκε στα τελευταία μοντέλα αεροχημάτων που αναπτύσσει η ομάδα, καθώς και στα ερευνητικά προγράμματα που συντονίζει, τα οποία είναι συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και από ελληνικές επιχειρήσεις, σε συνεργασία και με άλλα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Επιπρόσθετα, αναδείχθηκε το θέμα της χρήσης τεχνολογιών αυτόνομων μη-επανδρωμένων αεροχημάτων σε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών και επισημάνθηκε ο κυρίαρχος ρόλος του ΑΠΘ  στην Ελλάδα σε θέματα ανάπτυξης της τεχνολογίας στα μη-επανδρωμένα αεροχήματα, μέσω συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Φωτογραφία 1:  Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, και ο Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χρήστος Στυλιανίδης.

Φωτογραφία 2: Ο Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χρήστος Στυλιανίδης, με τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, Αν. Καθηγητή Ευστράτιο Στυλιανίδη, και μέλη της ερευνητικής ομάδας του ΑΠΘ UAV-iRC.

Φωτογραφία 3: Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, και ο Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χρήστος Στυλιανίδης (Κέντρο), ο Πρόεδρος της Νομικής Επιτροπής του ΑΠΘ, Καθηγητής Παναγιώτης Γκλαβίνης, και ο Σύμβουλος Επικοινωνίας-Συνεργάτης του Επιτρόπου, Φίλιππος Σαββίδης (Δεξιά), η Ελπίδα Βιάννη από το Γραφείο Τύπου του ΑΠΘ και ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, Καθηγητής Παναγιώτης Σεφερλής (Αριστερά).

Φωτογραφία 4: Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, Αν. Καθηγητής Ευστράτιος Στυλιανίδης, ο Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χρήστος Στυλιανίδης, ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας UAV-iRC, Καθηγητής Κυριάκος Υάκινθος, και o Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, Καθηγητής Παναγιώτης Σεφερλής.