Επαγγελματικές και Μετεκπαιδευτικές Προοπτικές των Αποφοίτων της Πολυτεχνικής Σχολής

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και ο Σύλλογος Αποφοίτων ΑΠΘ, συνδιοργανώνουν Ημερίδα για τις προοπτικές των Αποφοίτων της Πολυτεχνικής Σχολής στην περίοδο της κρίσης, με σκοπό να διευκολύνουν τους νέους επιστήμονες στην αναζήτηση του επαγγελματικού τους μέλλοντος.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαϊου 2014 στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας), Μεγάλου Αλεξάνδρου 49 και θα αρχίσει στις 17.00.

Στην Ημερίδα έχουν προσκληθεί, και δήλωσαν συμμετοχή, φορείς της Βορείου Ελλάδος των οποίων το αντικείμενο ενασχόλησης άπτεται του ενδιαφέροντος των Αποφοίτων της Πολυτεχνικής.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις εργασίες της ημερίδας και να συμβάλετε με την παρουσία σας στην επιτυχία των στόχων της.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ                            ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ                                                                            ΤΟΥ ΑΠΘ

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος Κατσάμπαλος                                                      Παντελής Σαββίδης

_____________________________________________________________________

 

Επαγγελματικές και Μετεκπαιδευτικές Προοπτικές

των Αποφοίτων της Πολυτεχνικής Σχολής

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

17:00     Έναρξη

                Χαιρετισμός από τις Πρυτανικές Αρχές

Α’ Μέρος

17:20     Σύλλογος Αποφοίτων Α.Π.Θ.

17:30     Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

17:40     Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

17:50     Δ.Α.ΣΤΑ. – Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ.

18:00     Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

18:10     Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

18:20     Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

18:30     Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος

18:40     Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος

18:50     Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

19:00 – 19:30       Διάλειμμα

 

Β’ Μέρος

19:30     Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης.

19:40     Ζώνη Καινοτομίας.

19:50     Σύνδεσμος Εταιρειών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος.

20:00 – 21:00       Συζήτηση.