Επισκεφτείτε το Σύλλογο Αποφοίτων ΑΠΘ στο περίπτερο 15 της ΔΕΘ

Η Διοίκηση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης παραχώρησε στο Σύλλογο Αποφοίτων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  χώρο στο περίπτερο 15, απέναντι από του   Πανεπιστημίου. Εκφράζουμε, δημοσίως, τις ευχαριστίες μας.

Στον χώρο αυτό των 12 τ.μ. ο Σύλλογος Αποφοίτων ΑΠΘ:

-Θα τοποθετήσει banner με τον τίτλο του Συλλόγου και το logo: Σύλλογος Αποφοίτων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επειδή η Έκθεση είναι διεθνής θα υπάρχει ο τίτλος και στα Αγγλικά.

-Στους «τοίχους» του περιπτέρου θα υπάρχουν αφίσες και φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου.

-Σε κεντρικό σημείο θα αναγράφεται η ρήση του Ισοκράτη: λληνας καλεσθαι τος τς παιδεύσεως τς μετέρας  τος τς κοινς φύσεως μετέχοντας.

-Μια τηλεόραση θα προβάλλει εκδηλώσεις που έκανε ο Σύλλογος.

-Θα διανέμεται ενημερωτικό κείμενο στο οποίο θα επισημαίνονται τα εξής:

Ο Σύλλογος Αποφοίτων ΑΠΘ έχει ως στόχους:

-Να καλλιεργήσει την έννοια της παιδείας ευρύτερα στην ελληνική κοινωνία

-Να βοηθήσει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

-Να φέρει σε μεγαλύτερη επαφή το Πανεπιστήμιο με την κοινωνία

-Να βοηθήσει τα μέλη του Συλλόγου στην εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πορεία.

-Να προωθήσει την έννοια της χορηγίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

-Να δραστηριοποιηθεί στην κατεύθυνση παροχής υποτροφιών.

Στο κείμενο θα υπάρχει η διεύθυνση της ιστοσελίδας του Συλλόγου http://alumni-association.auth.gr/ με την επισήμανση ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να εγγραφεί μέσα από την ιστοσελίδα. Θα υπάρχει επίσης η διεύθυνση του facebook του Συλλόγου.https://www.facebook.com/alumni.auth/

-Προγραμματίζεται να οργανωθούν και τρείς εκδηλώσεις:  (Μηχανισμός Αντικυθήρων, Βαρυτικά Κύματα, Τάφος Αριστοτέλη).

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΠΘ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15.