Ημερίδα: Αριστοτέλης. Ο οικουμενικός, διαχρονικός και πανεπιστήμων φιλόσοφος