Ηρώον του Ηφαιστίωνα το μνημείο

Η εκδήλωση για την Αμφίπολη πήγε καλά. Ως συνδιοργανωτής, ο Σύλλογος Αποφοίτων ΑΠΘ ευχαριστεί τους πολίτες που παραβρέθηκαν. Και, βεβαίως, τους ομιλητές. Την κ. Περιστέρη, τον κ. Τσόκα και τον κ. Λεφαντζή. Ευχαριστούμε, επίσης, τον κ. Πρύτανη για τη συνδιοργάνωση.

Το εύρημα θεωρήθηκε ως ηρώον για τον Ήφαιστίωνα. Το είπε η κ. Περιστέρη, το επανέλαβε ο Μιχάλης Λεφαντζής, όπως αποδείχτηκε ένας εξαίρετος αρχιτέκτονας με τεράστια πείρα σε αρχαιολογικές ανασκαφές.
Χαρακτηριστικά, ο κ. Λεφαντζής είπε πως το μνημείο, δόθηκε εντολή να κατασκευαστεί απο τον Αλέξανδρο. Μετά οκτώ μήνες ο Αλέξανδρος πέθανε. Η εντολή ίσχυε και την εκτέλεσε ο Αντίγονος ο Μονόφθαλμος. Το μονόγραμμα «ΑΝΤ» θεωρήθηκε από τους ανασκαφείς ότι αφορά τον Αντίγονο τον Μονόφθαλμο, αν και τέτοιου τύπου τυπικά μονογράμματα στους ορθοστάτες του περιβόλου υπήρχαν από την εποχή του Αντίγονου Γονατά μέχρι του Μονόφθαλμου. Όμως στην εποχή του Αντίγονου Γονατά, που ήταν μεταγενέστερη (πέθανε το 239 π.Χ.), δεν ήταν δυνατόν, σύμφωνα με τους ανασκαφείς, να κατασκευαστεί έναν τέτοιο τεράστιο έργο διότι δεν υπήρχαν χρήματα. Έτσι, σύμφωνα με τον κ. Λεφαντζή, κλείνει η χρονολογική ψαλίδα κατασκευής του μνημείου, στα πέντε-έξι χρόνια μετά τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου (323 – 319 π.Χ.) οπότε αρχίζει η οικονομική κάμψη και οι διάδοχοι διαμοιράζουν το κράτος του Έλληνα στρατηλάτη.