Η Θεσσαλονίκη αναζητά το δικό της Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

ΨΗΦΙΣΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ που πραγματοποιήθηκε  στις 6 Απριλίου 2014

Ημερίδα για την ανάγκη δημιουργίας Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 6 Απριλίου στο Κτήριο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων. Μετά την ημερίδα, εκδόθηκε το ακόλουθο ψήφισμα: 

"Στην οικονομική συγκυρία, που τόσο σκληρά βιώνει η χώρα μας, ξεκινούμε και πάλι την προσπάθεια ίδρυσης ενός σημαντικού πολιτιστικού κέντρου της Θεσσαλονίκης με τη συμβολή του Α.Π.Θ., του μεγαλύτερου πανεπιστήμιου της χώρας, επιχειρώντας να καλύψουμε ένα μεγάλο κενό. Οι κοινωνικές δυνάμεις της χώρας οφείλουν να ανασυγκροτηθούν, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις συνέπειες της πρωτοφανούς ύφεσης που βιώνει η χώρα. Η ανασυγκρότηση των κοινωνικών δυνάμεων πραγματοποιείται εφόσον υπάρχουν στόχοι και οράματα. Στη χρονική αυτή περίοδο, όπου όλα δείχνουν πως οι τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού αναμένεται να βρεθούν στις πρώτες θέσεις των στρατηγικών ανάπτυξης μιας οικονομίας, η ίδρυση ενός Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Α.Π.Θ., κρίνεται ως μια δυναμική πρακτική ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας, με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Η διεξοδική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της σχετικής Ημερίδας της 6ης Απριλίου 2014 βρήκε όλους τους παρευρισκόμενους σε συμφωνία για τη ίδρυση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας (Μ.Φ.Ι.) στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, καθώς:

(1) Υπάρχει το πλούσιο εκθεσιακό υλικό που διαθέτει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πετρώματα και Απολιθώματα, ταριχευμένο – νωπό – ξηρό υλικό Χλωρίδας και Πανίδας της χώρας, Επιστημονικά όργανα και ιστορικής αξίας διδακτικό υλικό, χάρτες κ.ά.), καθώς και εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, γεγονός που θεμελιώνει τη δυνατότητα της ίδρυσής του,

(2) Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας προτείνεται να λειτουργήσει ως πρότυπο μουσειακό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό Κέντρο της Βόρειας Ελλάδας και της χώρας ολόκληρης και ως μια σημαντική αναπτυξιακή παράμετρος, η οποία θα συμβάλει στην τοπική και εθνική οικονομία και στην ανάδειξη της ταυτότητας της πόλης και της περιφέρειας.

(3) Οι προοπτικές αυτές μοιάζουν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, εφόσον επιλεγεί ο πολλαπλά κατάλληλος χώρος, ο οποίος θα προκύψει από τη Μελέτη Σκοπιμότητας, που θα προηγηθεί.

Ζητούμε από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. να θεσμοθετήσει με άμεση απόφασή της την ίδρυση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και να ορίσει Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, της οποίας πρωταρχικός στόχος θα είναι η διερεύνηση για τον εντοπισμό και η τελεσφόρηση για την ανεύρεση κατάλληλου χώρου με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία του Μουσείου, σε συνεργασία με τους Θεσμικούς Εταίρους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Πόλης.

Τέλος προτείνεται να συγκροτηθεί επιτροπή από όλους τους φορείς της πόλης, ώστε να προωθηθεί πρόταση χρηματοδότησης, στο πλαίσιο και του νέου χρηματοδοτικού πλαισίου της Ε.Ε.

Η Οργανωτική Επιτροπή της Ημερίδας

Ιωάννης Δ. Παντής, Αντιπρύτανης Α.Π.Θ. (Πρόεδρος)

Σπυρίδων Παυλίδης, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών (Αναπλ. Πρόεδρος)

Δημήτριος Κωβαίος, Κοσμήτορας Σχολής Γεωλογίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Χαρίτων Σ. Χιντήρογλου, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας (συντονιστής)

Χρήστος Βλάχος, Πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Δήμητρα Προφήτου-Αθανασιάδου, Καθηγήτρια Τμήματος Γεωπονίας

Ιωάννης – Χιου Σειραδάκης, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής

Μαλαματένια Σκαλτσά, Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων

Ευαγγελία Τσουκαλά, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας

Αγγελική Παπαδημητρίου – Αρσένη, Ομότιμη Καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας

Γιώργος Κουφός, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας

Μιχαήλ Βαβελίδης, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας"