Η συνεδρίαση Μαρτίου και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 7 Μαρτίου 2014, το κύριο θέμα που απασχόλησε τα μέλη του ήταν η δημιουργία των κατάλληλων προγραμμάτων για την άμεση επικοινωνία του συμβουλίου με τα μέλη μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Τις επόμενες ημέρες οι συνάδελφοι του Σημασιολογικού Ιστού θα βοηθήσουν στη δημιουργία αυτού του προγράμματος, οπότε, θα υπάρξει επικοινωνία με το κάθε μέλος ξεχωριστά.

Παρόλο που ανακοινώθηκε ότι όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν γίνονται αποδεκτές, θα υπάρξει και ατομική ειδοποίηση.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο απασχόλησε επίσης το θέμα των δύο εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν μέσα στο Μάρτιο.

Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαρτίου στον Ιανό και θα αρχίσει στις 7 μμ. Θα μιλήσει ο κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής κ. Μιλτιάδης Παπανικολάου με θέμα: "Η πρόσληψη της μοντέρνας τέχνης στην αυγή του 21ου αιώνα" ή "Πώς ορίζεται η τέχνη σήμερα".

Η δεύτερη, στις 28 Μαρτίου, στο Κτήριο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων. Για την ώρα και τις λοιπές λεπτομέρειες της εκδήλωσης θα ενημερωθείτε συντόμως. Με την εκδήλωση αυτή εγκαινιάζεται μια σειρά ανάλογων συναντήσεων που αποβλέπουν στο να ενημερώσουν τους αποφοίτους του ΑΠΘ για τις μετεκπαιδευτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να τους φέρουν σε επαφή με φορείς που έχουν σχέση με το αντικείμενο που σπούδασαν. Θα παρευρίσκονται οι αρχές της Σχολής (κοσμήτορας και πρόεδροι των Τμημάτων), μέλη του Συλλόγου και εκπρόσωποι φορέων.

Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει με τη Σχολή Θετικών Επιστημών.

Συζητήθηκε επίσης ένας μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός του Συλλόγου που ακόμη βρίσκεται υπο διαμόρφωσιν. Εκείνο που έχει σημασία να επισημανθεί είναι ότι ο Σύλλογος Αποφοίτων ΑΠΘ θα επιδιώξει να έρθει σε επικοινωνία με κατά τόπους ανάλογους Συλλόγους για τον καλύτερο συντονισμό. Υπάρχουν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας τοπικοί Σύλλογοι Αποφοίτων με τους οποίους θα επιδιώξουμε επαφή, συντονισμό και συνεργασία.