Καλά Χριστούγεννα.- Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος.