ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΙΣ 6-7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 HELLENIC DIASPORA MEDICAL FORUM SCHOOL OF MEDICINE, ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKIΕ

 

Το Hellenic Diaspora Medical Forum (HDMF), το οποίο διοργανώνεται από το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ στις 6-7 Δεκεμβρίου 2019, στο ξενοδοχείο Hyatt Θεσσαλονίκης, αποτελεί ένα πρωτοποριακό για την Ελλάδα εγχείρημα. Σκοπός του είναι η ενίσχυση της συνεργασίας του Τμήματος με αντίστοιχες Ιατρικές Σχολές του εξωτερικού, όπου εργάζονται και διδάσκουν επιφανείς Έλληνες επιστήμονες. Απώτεροι στόχοι αυτής της πρωτοβουλίας αποτελούν η καταπολέμηση της εσωστρέφειας του Πανεπιστημίου, η απαγκίστρωσή του από τον κρατικό εναγκαλισμό, η αποτελεσματικότερη ένταξή του στην κοινωνία, η συνέργεια με την αγορά εργασίας, καθώς και η μετατροπή του brain drain σε ελεγχόμενη διακίνηση επιστημονικού δυναμικού, αμφίδρομα.

Πληροφορίες για τους Ομιλητές του Forum

Το forum θα μεταδοθεί από το Livemedia https://www.livemedia.gr/hmdf

Το Hellenic Diaspora Medical Forum (HDMF), το οποίο διοργανώνεται από το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ στις 6-7 Δεκεμβρίου 2019, στο ξενοδοχείο Hyatt Θεσσαλονίκης, αποτελεί ένα πρωτοποριακό για την Ελλάδα εγχείρημα. Σκοπός του είναι η ενίσχυση της συνεργασίας του Τμήματος με αντίστοιχες Ιατρικές Σχολές του εξωτερικού, όπου εργάζονται και διδάσκουν επιφανείς Έλληνες επιστήμονες. Απώτεροι στόχοι αυτής της πρωτοβουλίας αποτελούν η καταπολέμηση της εσωστρέφειας του Πανεπιστημίου, η απαγκίστρωσή του από τον κρατικό εναγκαλισμό, η αποτελεσματικότερη ένταξή του στην κοινωνία, η συνέργεια με την αγορά εργασίας, καθώς και η μετατροπή του brain drain σε ελεγχόμενη διακίνηση επιστημονικού δυναμικού, αμφίδρομα.
Είναι γενική πεποίθηση ότι οι Καθηγητές Ιατρικής της Διασποράς, που αναγορεύονται Επίτιμοι Διδάκτορες του Τμήματος, δεν συνεχίζουν να αποτελούν ενεργά και δραστήρια μέλη του Πανεπιστημίου μετά την αναγόρευσή τους, με αποτέλεσμα να χάνεται η δυνατότητα συνεργασίας, που θεωρητικά εγκαινιάζεται επίσημα μετά την απόδοση της ύψιστης τιμής προς αυτούς από το ΑΠΘ. Επιπλέον, πολλοί Έλληνες Καθηγητές της Διασποράς, οι οποίοι διαπρέπουν στους Πανεπιστημιακούς χώρους όπου εργάζονται, θέλουν να προσφέρουν έργο στην πατρίδα τους, δεν βρίσκουν όμως οργανωμένο πεδίο συνεργασίας.
Πιστεύουμε ότι η συνένωση των δυνάμεων των διακεκριμένων επιστημόνων του εξωτερικού με το υψηλό επιστημονικό δυναμικό των Καθηγητών Ιατρικής του ΑΠΘ, μπορεί να αποτελέσει την απαρχή μιας δυναμικής που θα οδηγήσει στη νέα εποχή της αναβάθμισης του ρόλου του Πανεπιστημίου και στην ανάδειξή του σε κύρια δύναμη ανάπτυξης για τη χώρα.
Στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκε το HDMF, ως τμήμα ενός στρατηγικού σχεδιασμού του Τμήματος Ιατρικής, που στρέφει το βλέμμα του στη σύγχρονη εποχή. Το HDMF δεν είναι Επιστημονικό Συνέδριο, αλλά βήμα γνωριμίας, δικτύωσης, θεσμικής υποστήριξης και ανάληψης πρωτοβουλιών για τη νέα εκκίνηση και οριοθέτηση της λειτουργίας του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ.
Συγκεκριμένα, οι 14 προσκεκλημένοι Καθηγητές Ιατρικής της αλλοδαπής (Diaspora Group), μαζί με 14 ενεργούς Καθηγητές του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ (Hellenic Group), Διευθυντές των Τομέων του Τμήματος Ιατρικής και μέλη της οργανωτικής επιτροπής, αποτελούν τις δύο ομάδες εργασίας που θα αλληλοεπιδράσουν και θα πλαισιωθούν με τη συμμετοχή διαφόρων θεσμικών παραγόντων της χώρας.
Θα υπάρξουν τρεις κύριες θεματικές ενότητες: έρευνα, εκπαίδευση και κινητικότητα φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού και διασύνδεση της φαρμακοβιομηχανίας με την ακαδημαϊκή έρευνα και εκπαίδευση. Το Hellenic Diaspora Medical Forum, τελεί και υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και των Υπουργείων Εξωτερικών, Υγείας και Ανάπτυξης.
Επισυνάπτεται το προκαταρκτικό πρόγραμμα και το corpus του Forum