«Μηχανική Μάθηση και Τεχνητή Όραση αυτόνομων συστημάτων (αεροχημάτων/drones) για επιθεώρηση υποδομών»: Ημερίδα από το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών & την ερευνητική ομάδα Ίκαρος του ΑΠΘ

Θεσσαλονίκη, 14/2/2020

 

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «AERIALCOREHΟRIZON2020», διοργανώνεται ημερίδα με τίτλο «Μηχανική Μάθηση και Τεχνητή Όραση αυτόνομων συστημάτων (αεροχημάτων/drones) για επιθεώρηση υποδομών – Deep Learning & Computer Vision for autonomous systems: drones in infrastructure inspection» από το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών (Artificial Intelligence Information Analysis Lab –AIIA Lab)  του Tμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ και την ερευνητική ομάδα Ίκαρος του ΑΠΘ.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020, στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ.

Κατά τη διάρκειά της θα δοθούν διαλέξεις για διάφορα ζητήματα υπολογιστικής  όρασης και μηχανικής μάθησης που συναντώνται στις εφαρμογές αυτόνομων συστημάτων. Οι διαλέξεις θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα, εάν υπάρξουν αλλοδαποί συμμετέχοντες.

 

Βασικοί ομιλητές είναι:

•          Μέλη του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών (AIIA Lab) του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ, με μεγάλη ερευνητική εμπειρία σε σχετικά θέματα.

•          Μέλη του Εργαστηρίου Δικτύων και Συστημάτων Επικοινωνιών (Netcom Lab) του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ.

•          Μέλη της ομάδας του Καθηγητή Κύρου Υάκινθου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ.

 

Στην ημερίδα μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές και απόφοιτοι Θετικών ή Πολυτεχνικών Σχολών με σχετικό μαθηματικό ή/και προγραμματιστικό υπόβαθρο.

Για συμμετοχή στην ημερίδα απαιτείται εγγραφή.

Περισσότερες πληροφορίες για την ημερίδα, το κόστος συμμετοχής αλλά και για εγγραφές στον σύνδεσμο:

http://icarus.csd.auth.gr/activities/dl-and-cv-workshop-on-autonomous-systems/

Πληροφορίες για το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών, το οποίο διευθύνει ο Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ Ιωάννης Πήτας,  παρέχονται στον  σύνδεσμο: http://www.aiia.csd.auth.gr/

 

Σημειώνεται ότι το ερευνητικό έργο «AERIAL-CORE – HΟRIZON2020» έχει ως κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη της βασικής τεχνολογίας ρομποτικής και ενός καινοτόμου εναέριου συστήματος drones για επιθεώρηση και συντήρηση των μεγάλων υποδομών, ειδικότερα του ηλεκτρικού δικτύου.