“Μια μεγαλόπνοη εκστρατεία σε συνθήκες εθνικού διχασμού”

"Μια μεγαλόπνοη εκστρατεία σε συνθήκες εθνικού διχασμού" ήταν το θέμα που ανέπτυξε σήμερα στον Ιανό ο Ομότιμος καθηγητής Ιατρικής και εραστής της ιστορίας Δημήτρης Καραμήτσος.

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στπ πλαίσιο των μηνιαίων εκδηλώσεων του Συλλόγου Αποφοίτων ΑΠΘ στον ΙΑΝΟ.

Η παρουσίαση του κ. Καραμήτσου ήταν πολύ ενδιαφέρουσα.

Στο πάνελ ο κ. Καραμήτσος και η συνοτνίστρια των εκδηλώσεων Ιππολύτη Οικονόμου Ομότιμη Καθηγήτρια Ιατρικής και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων ΑΠΘ.

Μπορείτε να την δείτε στο link:

http://dtkaram.webpages.auth.gr/…/upl…/2019/11/1915-1922.pdf