Ξεκινά η λειτουργία του Παραρτήματος του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ στο Πανεπιστήμιο Delaware των ΗΠΑ

Θεσσαλονίκη, 23/7/2019

 

 Στις 18 Ιουλίου 2019 υπογράφηκε από την Υπουργό Παιδείας της Πολιτείας του Delaware των ΗΠΑ, Susan Bunting, η λειτουργία του Παραρτήματος του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ) στο Πανεπιστήμιο του Delaware (School of Education).

Υλοποιήθηκαν έτσι το όραμα και οι συστηματικές προσπάθειες των τελευταίων ετών του Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Περικλή Α. Μήτκα, της Καθηγήτριας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Μαρίνας Ματθαιουδάκη, και της Επιτροπής Εποπτείας του ΣΝΕΓ.

Το νέο, καινοτόμο πρόγραμμα του ΣΝΕΓ «Modern Greek-ARTC» εντάσσεται στο πρόγραμμα πιστοποίησης εκπαιδευτικών της Πολιτείας του Delaware «ΑRTC» (Alternative Routes to Teacher Certification) και είναι ειδικά σχεδιασμένο για τους εκπαιδευτικούς της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στην Αμερική.

Μέσω του «Modern Greek-ARTC» το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ θα παρέχει τα δύο από τα συνολικά τέσσερα μαθήματα που απαιτούνται για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των εκπαιδευτικών της Αμερικής και την απόκτηση της σχετικής πιστοποίησης. Πρόκειται για τα μαθήματα Μεθοδολογία Διδασκαλίας της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας και  Εισαγωγή στον Εγγραμματισμό, η παρακολούθηση των οποίων μπορεί να πραγματοποιείται διά ζώσης, εξ αποστάσεως -μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΑΠΘ- ή και σε συνδυασμό των δύο μεθόδων. Κάθε μάθημα είναι διάρκειας 39 ωρών και πιστώνεται με 3 πιστωτικές μονάδες (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αμερικανικού συστήματος). Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην αρχή ή στο τέλος του καλοκαιριού και διαρκούν έναν μήνα, προκειμένου να διευκολύνεται η συμμετοχή των εκπαιδευτικών.

Το πρόγραμμα «Modern Greek-ARTC», συνδυάζοντας την τεχνογνωσία και τη μακρά εμπειρία του ΣΝΕΓ στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας με την παιδαγωγική κατάρτιση που προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο του Delaware, αποτελεί μία καινοτόμα και ουσιαστική συνεισφορά του ΑΠΘ στην υποστήριξη των εκπαιδευτών της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στην Αμερική και την παροχή ποιοτικής ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην ομογένεια.

Η έγκριση του προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας του Delaware επισφραγίζει τη διεθνή αναγνώριση του αξιόλογου εκπαιδευτικού έργου που παράγει το ΑΠΘ, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα του Ιδρύματος, στο πλαίσιο των συστηματικών του προσπαθειών για εξωστρέφεια και ισχυροποίηση των δεσμών του με τη διεθνή κοινότητα.

Η συγκεκριμένη πρόταση υποβλήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας (Memorandum of Understanding –MOU) που είχε υπογραφεί ανάμεσα στα δύο Πανεπιστήμια τον Φεβρουάριο του 2019 (https://www.auth.gr/news/press/26341).