ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ.

 

Στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ, το ΑΠΘ οργανώνει εκδήλωση-συζήτηση την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19:30’ στο Περίπτερο 14 της ΔΕΘ, με θέμα τις ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην εκδήλωση αυτή συμμετέχουν και συζητούν:

Σάββας Καλλεντερίδης, Συγγραφέας
Παντελής Σαββίδης, Δημοσιογράφος
Παναγιώτης Γκλαβίνης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
Η εκδήλωση οργανώνεται στο πλαίσιο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων έρευνας που εκπονήθηκε στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ με θέμα: «Η Ολοκλήρωση των Αγορών Ενέργειας στην Ευρύτερη Ευρώπη».

Είναι σήμερα δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται ενεργειακά από χώρες που δεν είναι μέλη της. Οι αγορές των χωρών αυτών δεν διέπονται από τους ίδιους κανόνες λειτουργίας, από τους οποίους διέπεται η ενιαία ενεργειακή αγορά της Ε.Ε. Για να διευκολύνει την αδιάκοπη ροή επαρκών ενεργειακών πόρων στο εσωτερικό της από τις χώρες προέλευσης των πόρων αυτών, η Ε.Ε. αναπτύσσει ένα πλέγμα σχέσεων με τις χώρες αυτές, με σκοπό να επιβάλει τους δικούς της κανόνες στον τρόπο λειτουργίας των ενεργειακών αγορών τους.

Κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο, φυσικά, και το ζήτημα δεν είναι μόνο νομικό ή τεχνικό. Είναι συχνά γεωπολιτικό και προσκρούει στα αντίθετα συμφέροντα πολλών εμπλεκομένων δυνάμεων, κρατικών και μη κρατικών.

Η περίπτωση της Ανατολικής Μεσογείου, με τα τεράστια ενεργειακά αποθέματα που διαθέτει, αναδεικνύει όλα τα προβλήματα των σχέσεων της Ε.Ε. με τις γειτονικές της χώρες στην περιοχή αυτή, και μάλιστα στον ύψιστο βαθμό τους.

Μια ολοκληρωμένη διαχείριση της εκμετάλλευσης των ενεργειακών αποθεμάτων της περιοχής εμποδίζεται από μια σειρά θεμάτων πολιτικών, νομικών, τεχνικών και οικονομικών. Η χώρα μας βρίσκεται στο επίκεντρο των διεργασιών που κατατείνουν στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αγοράς φυσικού αερίου στην περιοχή, ώστε ν’ αποτελέσει την πύλη της πιο αξιόπιστης εναλλακτικής οδού τροφοδοσίας της Ε.Ε., που θα την καταστήσει ενεργειακά λιγότερο εξαρτημένη από τις δυνάμεις από τις οποίες εξαρτάται σήμερα.

Με τα θέματα αυτά θα ασχοληθούν οι τρεις ομιλητές, επιχειρώντας να φωτίσουν τις πιο κρίσιμες πτυχές ενός περιφερειακού ζητήματος, που αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η περιοχή μας δημιουργεί περισσότερη ιστορία απ’ όση μπορεί να καταναλώσει.

Στην εκδήλωση θα παραστεί και θα χαιρετήσει ο νέος Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής κ. Νίκος Παπαϊωάννου.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.