Ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση του «Ακαδημαϊκού Δικτύου Ανατολικής Μεσογείου και Παρευξείνιας Ζώνης» (Black Sea & Eastern Mediterranean Academic Network – BSEMAN)

Θεσσαλονίκη, 21/10/2019
 
Τη δεύτερη ετήσια Γενική Συνέλευση πραγματοποίησαν τα μέλη του «Ακαδημαϊκού Δικτύου Ανατολικής Μεσογείου και Παρευξείνιας Ζώνης» (Black Sea & Eastern Mediterranean Academic Network – BSEMAN, www.bseman.net) στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2019, στο Ροστόφ επί του Ντον, στην Αζοφική θάλασσα.
Το Δίκτυο BSEMAΝ ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιώντας το ιδρυτικό του Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, τον Μάιο του 2018. Στόχος του Δικτύου, το οποίο αριθμεί περισσότερα από 50 Πανεπιστήμια-μέλη από όλες τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της Παρευξείνιας Ζώνης, είναι η προώθηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των μελών του, καθώς και η ανάπτυξη κοινών δράσεων με κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκτυπο.
Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης αξιολογήθηκε η μέχρι σήμερα πορεία του νεοϊδρυθέντος Δικτύου, καθορίστηκε ότι η επόμενη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία της Κύπρου, εκλέχτηκε η συντονιστική επιτροπή του Δικτύου και αποφασίστηκε η διατήρηση της Γραμματείας του Δικτύου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για μια ακόμη χρονιά.
Επιπρόσθετα, καθορίστηκε το πρόγραμμα δράσης του Δικτύου για την επόμενη περίοδο, το οποίο συμπεριλαμβάνει:
• την καλύτερη αξιοποίηση των προσκλήσεων στο πλαίσιο του Erasmus+,
• τη συγκρότηση διεθνούς ερευνητικής ομάδας προς ανάλυση του κόστους και των ωφελειών της εξορυκτικής οικονομίας στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο, με τη στήριξη του Δικτύου Sustainable Development Solutions Network (SDSN) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), καθώς και
• τη διοργάνωση μιας σειράς συναντήσεων εργασίας και συνεδρίων, με στόχο τη σύνδεση των Πανεπιστημίων με τις τοπικές κοινωνίες και την παραγωγική κοινότητα της ευρύτερης περιοχής.
 
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εκπροσώπησαν ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και Συντονιστής του Δικτύου BSEMAN, Αν. Καθηγητής Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, και ο Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και Διευθυντής του Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη», Θεόδωρος Χατζηπαντελής.
Φωτογραφία 1: Τα μέλη του «Ακαδημαϊκού Δικτύου Ανατολικής Μεσογείου και Παρευξείνιας Ζώνης» (Black Sea & Eastern Mediterranean Academic Network – BSEMAN).
Φωτογραφία 2: Ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και Συντονιστής του Δικτύου BSEMAN, Αν. Καθηγητής Γρηγόρης Ζαρωτιάδης.
 
Επικοινωνία με Δημοσιογράφους: Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και Συντονιστής του Δικτύου BSEMAN, Αν. Καθηγητής Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, τηλ. 2310 991163, 6977607086, e-mail: gzarotia@econ.auth.gr