Ο Καθηγητής του ΑΠΘ Χριστόφορος Κωτσάκης εξελέγη Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής «Commission I: Reference Frames» της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας

 

Θεσσαλονίκη, 24/6/2019

Ο Καθηγητής του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, Χριστόφορος Κωτσάκης, εξελέγη Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής «Reference Frames» της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας (International Association of Geodesy – IAG) (http://www.iag-aig.org/).

 

Η Διεθνής Ένωση Γεωδαισίας είναι o επίσημος επιστημονικός οργανισμός που προωθεί τη συνεργασία και την έρευνα στον τομέα της Γεωδαισίας σε παγκόσμια κλίμακα. Αποτελεί ιδρυτικό και ενεργό μέλος της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας και Γεωφυσικής (International Union of Geodesy and Geophysics – IUGG), καθώς και μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου για την Επιστήμη (International Council for Science – ICS). Στη Διεθνή Ένωση Γεωδαισίας λειτουργούν τέσσερις μόνιμες επιστημονικές επιτροπές: Reference Frames (Πλαίσια Αναφοράς), Gravity Field (Πεδίο βαρύτητας), Earth Rotation and Geodynamics (Περιστροφή της Γης και Γεωδυναμική) και Positioning and Applications (Προσδιορισμός θέσης και εφαρμογές). Η Επιστημονική Επιτροπή «Reference Frames» είναι αρμόδια για τον καθορισμό, την εγκατάσταση και τη βελτίωση των γεωδαιτικών πλαισίων αναφοράς, την  ανάπτυξη προηγμένων τεχνικών επίγειων και διαστημικών γεωδαιτικών παρατηρήσεων, την προώθηση διεθνών συνεργασιών αναφορικά με την ανάπτυξη σύγχρονων δικτύων γεωδαιτικών παρατηρητηρίων κ.ά.

 

Η εκλογή του κ. Κωτσάκη πραγματοποιήθηκε από το σύνολο των εθνικών αντιπροσώπων των χωρών-μελών της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας, τον Μάιο του 2019, ενώ η θητεία του θα ξεκινήσει στη συνδιάσκεψη της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας και Γεωφυσικής (IUGG), η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2019, στο Μόντρεαλ του Καναδά. Ο κ. Κωτσάκης θα συμμετέχει μαζί με τους νέους Προέδρους των τριών άλλων Επιστημονικών Επιτροπών της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας στην εκτελεστική επιτροπή της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας για την περίοδο 2019-2023, καθώς και στην επιστημονική υπο-επιτροπή «Sub-Commission B2: International Coordination of Space Techniques for Geodesy (Υπο-επιτροπή Β2: Διεθνής Συντονισμός Διαστημικών Τεχνικών Γεωδαισίας)» της Παγκόσμιας Επιτροπής Διαστημικής Έρευνας (Committee on Space Research – COSPAR, https://council.science/topics/cospar).

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα του Χριστόφορου Κωτσάκη

Είναι Καθηγητής στον Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ το 1995. Συνέχισε τις σπουδές του στο Τμήμα Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου του Κάλγκαρι (University of Calgary) στον Καναδά, από όπου πήρε διδακτορικό δίπλωμα το 2000. Εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι ως εποχιακός Λέκτορας (1999-2001), μεταδιδακτορικός ερευνητής (2000-2001) και Επίκουρος Καθηγητής (2002-2004), καθώς και ως επισκέπτης Καθηγητής στο Αστρονομικό Ινστιτούτο της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών στη Σαγκάη (2011). Εκλέχτηκε για πρώτη φορά στο ΑΠΘ το 2004 και είναι Καθηγητής πρώτης βαθμίδας από το 2013. Έχει διατελέσει Διευθυντής του Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας (2013-2015) και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ (2014-2016).

Έχει λάβει πλήθος τιμητικών διακρίσεων για το ερευνητικό και διδακτικό του έργο: βραβείο εξαίρετης διδασκαλίας από το Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι (2001), βραβείο καλύτερης δημοσιευμένης εργασίας για νέους επιστήμονες από τη Διεθνή Ένωση Γεωδαισίας (2001), βραβείο Helmut Moritz για πρωτότυπη έρευνα στη Γεωδαισία από το Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι (2000), ερευνητικές υποτροφίες από την Ελληνο-Καναδική Ένωση και το Καναδικό Κέντρο Επιστημονικής Αριστείας GEOIDΕ (Geomatics for Informed Decisions) και βραβείο Δημητρίου Λαμπαδαρίου από την Ακαδημία Αθηνών (2007).

Έχει διατελέσει μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής του διεθνούς περιοδικού «Journal of Geοdesy» (2007-2015) και συμμετέχει ως κριτής σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών εκδόσεων και περιοδικών. Από το 1999 συμμετέχει ως μέλος ή Πρόεδρος σε διάφορες ειδικές ομάδες εργασίας και διεπιστημονικά προγράμματα της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας, της οποίας είναι εκλεγμένος εταίρος (elected Fellow) από το 2011.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Κωτσάκη καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών της δορυφορικής και φυσικής γεωδαισίας, με έμφαση στη μελέτη και υλοποίηση σύγχρονων γεωδαιτικών συστημάτων αναφοράς για την παρακολούθηση δυναμικών μεταβολών της Γης, στην ανάλυση χρονοσειρών σε δίκτυα μόνιμων σταθμών GNSS (Global Navigation Satellite Systems) και στην ανάπτυξη πρότυπων μεθοδολογιών για τη βέλτιστη επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων σε διάφορες χωρο-χρονικές κλίμακες. Έχει συγγράψει πάνω από 110 επιστημονικές εργασίες που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα ξενόγλωσσα περιοδικά, σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων καθώς και σε ειδικούς τόμους επιστημονικών εκδόσεων.