Ο ρόλος και η προοπτική του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων.

Ημερίδα για τη σημασία, το ρόλο και την προοπτική του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε χθές στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το περιεχόμενο της ημερίδας συμπυκνώνεται στην ακόλουθη δήλωση του Πρύτανη του ΑΠΘ κ. Γιάννη Μυλόπουλου 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΑΠΘ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΔΕΚ

Η σημερινή μέρα είναι η αφετηρία για να γίνει πραγματικότητα ένας στρατηγικός στόχος πολλών ετών για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας είναι ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της εξωστρέφειας του πανεπιστημίου μας, το οποίο με τον τρόπο αυτόν ανοίγει ακόμα περισσότερο τις πόρτες του στην κοινωνία και την οικονομία.

Η φιλοσοφία της λειτουργίας του Κέντρου βασίζεται στην προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας σε τομείς αιχμής, στην ενίσχυση της επιστημονικής αριστείας, την προσέλκυση νέων ερευνητών που θα αποτρέψει ή τουλάχιστον θα μειώσει τη «διαρροή» τους στο εξωτερικό και βέβαια στη μετάδοση της γνώσης, της τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας που παράγεται μέσα στο ΑΠΘ σε κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς. Οι τέσσερις αυτοί άξονες αποτελούν και τις βασικές αρχές λειτουργίας ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος που θέλει να είναι χρήσιμο. Είναι οι αυτονόητες υποχρεώσεις του απέναντι στην κοινωνία, πολύ δε περισσότερο σε μια εποχή πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης για την Ελλάδα. Γιατί έχει γίνει πλέον συνείδηση ότι η χώρα μας πρέπει να επενδύσει στην έρευνα και την καινοτομία, μέσα από τις οποίες θα βελτιωθεί η ποιότητα των παραγόμενων υπηρεσιών και προϊόντων και θα κερδηθεί το στοίχημα της ανάπτυξης. Στην έρευνα και την καινοτομία επομένως θα πρέπει να στηριχθούν οι επιχειρήσεις, ώστε να είναι ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές, τόσο οι ίδιες, όσο και η εθνική οικονομία στο σύνολό της.

Μέσα από το ΚΕΔΕΚ το ΑΠΘ επιχειρεί να ανταποκριθεί ακόμα πιο συντονισμένα στον ουσιαστικό αυτό ρόλο του, καλύπτοντας δύο βασικά ζητήματα, τα οποία ακόμα δεν έχουν φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο: αφενός μεν τη συνεργασία εργαστηρίων και ερευνητών διαφορετικών ειδικοτήτων σε διάφορα πεδία, αφετέρου δε την καλύτερη δυνατή σύνδεση των επιστημόνων με τους παραγωγικούς φορείς.

Η λειτουργία, λοιπόν, του ΚΕΔΕΚ σε συνδυασμό με την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ, η οποία επιτελεί ένα τεράστιο έργο με πολύ σημαντικό ανταποδοτικό όφελος για το πανεπιστήμιο, δείχνει το σωστό δρόμο για την ανάπτυξη, που θα προκύψει μέσα από την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης προς όφελος της οικονομίας και εντέλει της κοινωνίας.