Παρουσίαση της πρωτοβουλίας του ΑΠΘ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Εύξεινο Πόντο στην 41η Σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών χωρών-μελών του BSEC

Θεσσαλονίκη, 17/12/2019

Το έργο του Παρατηρητηρίου των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στον Εύξεινο Πόντο, μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Ρωσίας και του Δικτύου για την Επίλυση Προβλημάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (SDSN Black Sea), παρουσιάστηκε, για πρώτη φορά, κατά την 41η Σύνοδο του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών-μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου (BSEC), την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 στην Αθήνα.

Την παρουσίαση πραγματοποίησαν ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος του Leadership Council του δικτύου SDSN του ΟΗΕ για την Παρευξείνια Ζώνη, Αναπληρωτής Καθηγητής Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, μαζί με τον Διευθυντή του Κέντρου Περιφερειακής Οικονομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Ρωσίας (Financial University under the Government of the Russian Federation), Δρ. Pavel Stroev.

Το Παρατηρητήριο αυτό θα χρηματοδοτηθεί από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου, και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Black Sea Project Promotion Facility (BSPPF).

 

Λίγα λόγια για το Δίκτυο για την Επίλυση Προβλημάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας

 

Το Δίκτυο για την Επίλυση Προβλημάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (SDSN Black Sea) συστάθηκε το 2018. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει την Προεδρία και αποτελεί την έδρα του Δικτύου ως τμήμα του υφιστάμενου παγκόσμιου δικτύου των Ηνωμένων Εθνών (UN Sustainable Development Solutions Network-SDSN Global).

 

Το Δίκτυο προσφέρει ένα ολοκληρωμένο επιστημονικό πλαίσιο για την ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και έναν οδηγό πολιτικής δράσης, αναφορικά με την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το Δίκτυο στον παρακάτω σύνδεσμο http://sdsn-blacksea.auth.gr/

Το SDSN (http://unsdsn.org) λειτουργεί από το 2012 υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και έχει ως στόχο να ενεργοποιήσει και να αξιοποιήσει την παγκόσμια επιστημονική και τεχνολογική εμπειρία και εξειδίκευση, για την προώθηση βέλτιστων πρακτικών λύσεων ως προς την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals) και των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.