Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση στο ΑΠΘ για το ερευνητικό έργο «Ένα δαιμόνιο για κάθε εποχή: Κατασκευή και πρόσληψη του ελληνικού δαιμονίου στη Νεότερη Ελλάδα»

Θεσσαλονίκη, 10/3/2020

 

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Μαρτίου 2020 στο Νέο Κτίριο της  Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  η εναρκτήρια συνάντηση του ερευνητικού έργου «Ένα δαιμόνιο για κάθε εποχή: Κατασκευή και πρόσληψη του ελληνικού δαιμονίου στη Νεότερη Ελλάδα», το οποίο χρηματοδοτεί το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν σχεδόν όλα τα μέλη της ομάδας. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου, Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, Καθηγητής Βασίλης Κ. Γούναρης, παρουσίασε την υπόθεση εργασίας, τη μεθοδολογία (καταμερισμό) και τα παραδοτέα εργασίας. Αυτά  περιλαμβάνουν ένα συλλογικό τόμο μελετών στα αγγλικά, επιστημονικά άρθρα, μια διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, ένα συνέδριο, σεμινάρια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, δύο διαλέξεις για το ευρύτερο κοινό σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και ένα ντοκιμαντέρ 45 λεπτών δημόσιας χρήσης.

Στη συνέχεια τα μέλη της ομάδας κατέθεσαν τις απόψεις τους κι έθεσαν διευκρινιστικές ερωτήσεις. Θα ακολουθήσει έρευνα πεδίου διάρκειας ενός έτους.

Το έργο θα υλοποιηθεί εντός δύο ετών από 20μελή ερευνητική ομάδα επιστημόνων όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, από μεταπτυχιακούς φοιτητές έως Καθηγητές, κυρίως από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, από άλλα ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού αλλά και από ανεξάρτητους ερευνητές. Περιλαμβάνει κυρίως ιστορικούς, των ιδεών, της κοινωνίας, της εκπαίδευσης και της πολιτικής αλλά και πολιτικούς επιστήμονες, φιλολόγους, ειδικούς στη μελέτη της δημόσιας γνώμης, του κινηματογράφου και των ΜΜΕ.

Η προτεινόμενη έρευνα έχει ως βασικό της στόχο να εντάξει στα ιστορικά της συμφραζόμενα την έννοια «ελληνικό δαιμόνιο», από την αυγή των νεότερων χρόνων έως τις ημέρες μας, ώστε:

·         να αναδείξει την ιδιαίτερη σημασία της για τη διαμόρφωση της νεοελληνικής ταυτότητας,

·          να καταδείξει τους τρόπους με τους οποίους εμπεδώθηκε στην ελληνική κοινωνία,   και

·         να αποδείξει την εργαλειακή της χρήση για την αναζήτηση διεξόδου από τις οικονομικές κρίσεις.