ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΠΘ

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει το καταστατικό του Συλλόγου Αποφοίτων ΑΠΘ, το Διοικητικό Συμβούλιο προκηρύσσει Τακτική Γενική Συνέλευση στις 3 Μαίου 2017, για τη διενέργεια εκλογών προς ανάδειξη νέων οργάνων (Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή).

Η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στο Κτήριο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων , αμφιθέατρο 2 (Κόκκινο Κτήριο, επι της 3ης Σεπτεμβρίου, δίπλα από τη Φοιτητική Λέσχη) και θα αρχίσει στις 2.30 μμ.

Για να βρίσκεται σε απαρτία η Τακτική Γενική Συνέλευση απαιτείται η παρουσία του 50%+1 μελών του Συλλόγου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στις 3.30 μμ της ίδιας ημέρας και στον ίδιο χώρο. Η Τακτική αυτή συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών που θα παρευρίσκονται. (άρθρο 24 του καταστατικού).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου.

Η ετήσια συνδρομή είναι 5 ευρώ από το Δεκέμβριο του 2016. Προηγουμένως ήταν 20 ευρώ. Η μείωση της συνδρομής αποφασίστηκε με απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, όπως ορίζει το καταστατικό. Ο λόγος, η οικονομική κρίση.

Η καταβολή της συνδρομής γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από διαδικασίας στις οποίες μπορείτε να οδηγηθείτε επισκεπτόμενοι:

τη σελίδα http://alumni-association.auth.gr/

ή τη σελίδα στο facebook  https://www.facebook.com/alumni.auth/

του Συλλόγου.

Μπορείτε, επίσης, να καταβάλετε τη συνδρομή στην Τράπεζα Πειραιώς: Λογαριασμός 5272-070124-694   EUR 

 IBAN   GR19 0172 2720 0052 7207 0124 694

Θα υπάρχει δυνατότητα εκπλήρωσης της οικονομικής υποχρέωσης και την ίδια ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, επι τόπου.

Ορισμένα στοιχεία που θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα μέλη του Συλλόγου:

1.- Η Γενική Συνέλευση θα εκλέξει Προεδρείο και τριμελή Εφορευτική Επιτροπή η οποία θα διεξάγει τις εκλογές.

2.- Υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν ως τρείς ημέρες πριν τις εκλογές. Αν δεν σταθεί δυνατή η κατάρτιση του ψηφοδελτίου, υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν ως μία ώρα πριν τις εκλογές.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ κ. ΑΘΗΝΑ ΠΑΓΩΝΗ , ΤΑΜΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΠΘ ΣΤΟ e-mail: npagoni@ad.auth.gr

3.- Ως μια ώρα πριν τις εκλογές θα πρέπει να εκπληρωθούν και οι οικονομικές υποχρεώσεις.

4.- Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο. Χωριστά για Διοικητικό Συμβούλιο και χωριστά για Ελεγκτική Επιτροπή.

5.-Μπορούν να επιλεγούν μέχρι εννέα υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι τρείς για την Ελεγκτική Επιτροπή.

6.- Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται οι εννέα πρώτοι σε σταυρό προτίμησης και μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής οι τρείς πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης.

7.- Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.