ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Π.Θ. (Σ.A.A.Π.Θ.)

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΘ

ΜΑIL: alumni@auth.gr

Αρχική

 

Θεσσαλονίκη, 25 Απριλίου 2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων Α.Π.Θ. στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017 και ώρα 14.30΄και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας στην επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση ώρα 15.30΄  στο Αμφιθέατρο ΙΙ του ΚΕ.Δ.Ε.Α. (Κόκκινο Κτήριο, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, δίπλα στη φοιτητική Λέσχη) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1)    Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

2)    Έκθεση πεπραγμένων του  Διοικητικού Συμβουλίου

3)     Οικονομικός απολογισμός. Πρακτικό ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής σχετικά με την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη

4)    Εκλογή εφορευτικής επιτροπής

5)     Διεξαγωγή ψηφοφορίας για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη που θα έχουν καταβάλει τις συνδρομές τους πριν από την έναρξη της Γ.Σ. (άρθρο 23 παρ.3 του καταστατικού του Συλλόγου).

Η διεξαγωγή της διαδικασίας ψηφοφορίας  θα διαρκέσει έως την ώρα17.30΄.

*Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.2 του Καταστατικού του Συλλόγου, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στην Προκήρυξη των εκλογών, όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα πρέπει να την καταθέσουν   τουλάχιστον τρεις  ημέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών, στην κ. ΑΘΗΝΑ ΠΑΓΩΝΗ  Ταμία του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Π.Θ. στο  email: npagoni@ad.auth.gr

Αν δεν σταθεί δυνατή η κατάρτιση του ψηφοδελτίου, υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν ως μία ώρα πριν τις εκλογές.                                                                           

 Ο Πρόεδρος

 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ