Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

 

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων Α.Π.Θ. στην πρώτη  Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Απριλίου 2013 και ώρα 10:30  στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

1) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως

2)Έκθεση πεπραγμένων του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου

3)Εκλογή εφορευτικής επιτροπής

4)Διεξαγωγή ψηφοφορίας για την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του Συλλόγου

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη που έχουν καταβάλει τις συνδρομές τους πριν από την έναρξη της Γ.Σ. (άρθρο 23 παρ.3 του καταστατικού του Συλλόγου).

Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις εγγραφής νέων μελών του Συλλόγου που θα δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση της 21ης Απριλίου 2013, γίνονται δεκτές μέχρι 3 Απριλίου 2013, η δε εγγραφή τους θα πραγματοποιηθεί κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 2013.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί  απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, στις 11:30 π.μ.  στον ίδιο τόπο.

Η διεξαγωγή της διαδικασίας ψηφοφορίας του Διοικητικού Συμβουλίου θα διαρκέσει έως την 14:00.

 

*Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.2 του Καταστατικού του Συλλόγου, όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα πρέπει να την καταθέσουν στο Δ.Σ. του Συλλόγου τουλάχιστον τρεις  ημέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών, δηλαδή το βραδύτερο μέχρι την 17.04.2013. Η κατάθεση της υποψηφιότητας μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Συλλόγου http://alumniassociation.auth.gr