Πως ορίζεται η τέχνη σήμερα;

“Η πρόσληψη της μοντέρνας τέχνης στην αυγή του 21ου αιώνα. Πως ορίζεται η τέχνη σήμερα” θα είναι το θέμα που θα αναπτύξει ο κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής κ. Μιλτιάδης Παπανικολάου, την Τετάρτη 19 Μαρτίου στις 7 μμ στον Ιανό στη Θεσσαλονίκη.

Είναι μια εκδήλωση που οργανώνει ο Σύλλογος Αποφοίτων Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ανάλογες εκδηλώσεις θα οργανώνει ο Σύλλογος μία φορά το μήνα.

Ο Μιλτιάδης Παπανικολάου σπούδασε Νεοελληνική Φιλολογία και Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνέχισε τις σπουδές του στην Ιστορία της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Alexander von Humboldt και συνέχισε τις σπουδές του στη Γερμανία μελετώντας τις ελληνο-ευρωπαϊκές καλλιτεχνικές σχέσεις. Το 1978, αναγορεύτηκε διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και το 1981 έγινε λέκτορας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου των Αθηνών. Από το 1987, διδάσκει ως Καθηγητής στο Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο την Ιστορία της Τέχνης. Συγκεκριμένα εισηγείται των μαθημάτων: “Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης. Θεωρία και Μέθοδοι”, “Ελληνική και Ευρωπαϊκή Τέχνη κατά το 19ο και 20ο αιώνα”, “Μουσεία και Συλλογές. Ασκήσεις σε μουσεία”. Είναι επιβλέπων Καθηγητής σε σειρά ερευνητικών προγραμμάτων, με κυριότερα: “Δημόσια Γλυπτική στην Ελλάδα”, “Όψεις της Μοντέρνας Ελληνικής Τέχνης”, “Μελέτη της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής εμπειρίας όπως αποκτάται από την εφαρμογή ριζοσπαστικών μεθόδων στην εισαγωγή της ιστορίας της τέχνης στην εκπαίδευση”, “Κοινωνία της Πληροφορίας. Ψηφιοποίηση της Συλλογής Κωστάκη”, όπως και πληθώρα άλλων ερευνητικών προγραμμάτων του Υπουργείου Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αποτέλεσμα των ανωτέρω προγραμμάτων υπήρξε η συγγραφή και δημοσίευση εργασιών τόσο από τον Καθηγητή, όσο και από μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες. Για χρόνια υπηρέτησε τα διοικητικά όργανα του Α.Π.Θ., ως Διευθυντής του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και μέλος της Συγκλήτου. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος πολλών ελληνικών και διεθνών επιστημονικών συμποσίων, έχει δώσει μεγάλο αριθμό διαλέξεων τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό και έχει γράψει πάνω από εκατό άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος της Διεθνής Ένωσης Κριτικών της Τέχνης (A.I.C.A.). Από το 1999 είναι Διευθυντής του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης (www.greekstatemuseum.com). Έχει οργανώσει μεγάλο αριθμό εκθέσεων, έχοντας την επιμέλεια των επιστημονικών καταλόγων τους και προωθώντας τη Συλλογή Κωστάκη και τη σύγχρονη ελληνική τέχνη τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό. Τα κυριότερα βιβλία του είναι: Η ελληνική ηθογραφική ζωγραφική του 19ου αιώνα (διδακτορική διατριβή), Θεσσαλονίκη 1978, Γερμανοί ζωγράφοι στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα (1826-1843), (διατριβή επί υφηγεσία), Θεσσαλονίκη 1981, Υπαίθρια γλυπτά Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1985, Η Συλλογή Προσωπογραφιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1988, Το Μπλε άλογο, Θέματα ιστορίας και κριτικής της τέχνης, Θεσσαλονίκη 1994, Η εικονογράφηση του Μεγάρου της Βουλής, Αθήνα 1998, Ιστορία της Τέχνης στην Ελλάδα (2 τόμοι). Τόμος Α: Ζωγραφική και γλυπτική του 20ου αιώνα, Αθήνα 1999, Τόμος Β΄: Ζωγραφική και γλυπτική του 18ου – 19ου αιώνα, Αθήνα 2002. Το τελευταίο του βιβλίο είναι Κείμενα Ιστορίας και Κριτικής της Τέχνης, εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2005.