ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

Θεσσαλονίκη, 7/11/2016

 

 «Σπουδές στο ΑΠΘ και στον κόσμο τον 21ο αιώνα» είναι ο τίτλος της διημερίδας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016, στο Αμφιθέατρο ΙΙ του ΚΕ.Δ.Ε.Α. του ΑΠΘ και διοργανώνεται από την Επιτροπή Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΑΠΘ.

 

 

Καινοτόμες προτάσεις και εφαρμογές για την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής στην εκπαίδευση, οι τάσεις mobile learning, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η αναβάθμιση της ιατρικής εκπαίδευσης με τη χρήση εικονικών ασθενών, καινοτόμες διδασκαλίες για την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού, εφαρμογές νευροεπιστήμης στην εκπαίδευση, η σύνδεση διδασκαλίας και έρευνας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τρόποι αξιολόγησης φοιτητών (debate) αλλά και η εκπαίδευση σε τάξεις με παιδιά προσφυγικής και μεταναστευτικής καταγωγής είναι ορισμένα μόνο από τα θέματα που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της διημερίδας. Επιπλέον, θα παρουσιαστεί η εκπαιδευτική πολιτική του ΑΠΘ, από τον στρατηγικό σχεδιασμό στην υλοποίηση.

 

Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου και ώρα 20.00, ο Καθηγητής Παθολογίας και Ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και του Πανεπιστημίου Βοστώνης, κ. Χρήστος Μαντζώρος θα πραγματοποιήσει κεντρική ομιλία, με θέμα «Από τον Αριστοτέλη στον Καραθεοδωρή, στην εκπαίδευση κατά τον 21ο αιώνα της τεχνολογίας και του διαδικτύου. Περιβάλλον, κατευθύνσεις, μεθοδολογία και πρακτικές».

 

Αναλυτικά, οι βασικοί θεματικοί άξονες της διημερίδας είναι: Eνεργητική μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (active learning), Μάθηση από απόσταση (e- learning και open courses), Μάθηση Ενηλίκων (adult learning), Δια βίου μάθηση (long life learning), Διδασκαλία σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, Διδασκαλία σε σύνδεση με την έρευνα και την αγορά εργασίας, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, TΠΕ στην Εκπαίδευση, Βιωματική μάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (experiential education), Υβριδικά/ή μικτά σενάρια διδασκαλίας και μάθησης (blended learning) και Διαμόρφωση νέων προτάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής.

 Περισσότερες πληροφορίες www.studiestoday.auth.gr

 Επικοινωνία με Δημοσιογράφους: Πρόεδρος Επιτροπής Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΑΠΘ, Καθηγητής κ. Αστέριος Καραγιάννης, τηλ. 2310992845, 6972011271

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΘ
Καραγιάννης Αστέριος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής, Πρόεδρος
Αλεξίου Ευάγγελος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας
Βέγλης Ανδρέας, Καθηγητής Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Βλάχος Λουκάς, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής
Ζεμπεκάκης Παντελής, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
Θανούλη Ελευθερία, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Κινηματογράφου
Μανώλης Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Παναγιωτίδης Χρήστος, Καθηγητής Τμήματος Φαρμακευτικής
Παπαϊωάννου Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής
Πασχαλίδης Συμεών, Καθηγητής Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
Τζεκάκη Μαριάννα, Καθηγήτρια Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπ/σης
Χαϊτογλου Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
Χρυσοβελίδου Ελένη, τ. Προϊσταμένη Τμήματος Σπουδών
Κούντη Δήμητρα, Γραμματέας, Προϊσταμένη Τμήματος Σπουδών
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Καραγιάννης Αστέριος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
Βέγλης Ανδρέας, Καθηγητής Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Τζεκάκη Μαριάννα, Καθηγήτρια Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπ/σης
Καλλιαρίδου Αικατερίνη, Προϊσταμένη Δ/νσης Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων
Αλωπούδη Φωτεινή, Τμήμα Σπουδών
Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 2310 991373
Διεύθυνση: studiestoday@auth.gr
Ιστοσελίδα: studiestoday.auth.gr
3
Οι σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελούν ένα ιδιαίτερο παιδαγωγικό και εκ-
παιδευτικό θέμα που απασχολεί τις πανεπιστημιακές σχολές σε όλο τον κόσμο. Τον 21ο
αιώνα, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, της επικοινωνίας και του εύρους των επιστη-
μών, τι προσανατολισμό και μεθόδους θα πρέπει να ακολουθούν οι σπουδές των νέων;
Το ΑΠΘ, ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, έχει εκδηλώσει μεγάλο ενδια-
φέρον για το εκπαιδευτικό έργο που πραγματοποιείται στις σχολές και τα τμήματά του,
αλλά και ευρύτερα. Επιδιώκει συστηματικά να αναπτύξει επιστημονικό διάλογο και αν-
ταλλαγή εμπειριών πάνω στο ζήτημα αυτό (και συχνά δυσκολεύεται από το μεγάλο αριθμό
τμημάτων και μελών ΔΕΠ), όπως τη δημιουργία θεσμών, που θα δώσουν ευκαιρίες για
επιστημονική συζήτηση, ανατροφοδότηση και σημαντικές βελτιώσεις του εκπαιδευτικού
έργου, που τελείται στο ίδρυμα. Άλλωστε η εμπλοκή του ΑΠΘ με ζητήματα εκπαίδευσης
ενηλίκων και δια βίου μάθησης κάνει την ανάγκη ανάπτυξης προβληματισμού ακόμα πιο
επιτακτική.
Κύριος στόχος της διημερίδας είναι, επίσης, η ανάδειξη θεμάτων που μπορούν να υπο-
στηρίξουν την ποιοτική αναβάθμιση των σπουδών στο ΑΠΘ και της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας στο πανεπιστήμιο. Στο πλαίσιο αυτό καλεί όλους τους συναδέλφους να
συμμετέχουν ενεργά στην εκδήλωση αυτή, να παρουσιάσουν τις δικές τους προτάσεις
και να συζητήσουν πάνω σε νέα καινοτόμα ζητήματα.
Οι βασικοί θεματικοί άξονες της διημερίδας θα συμπεριλαμβάνουν:
Ι. Eνεργητική μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (active learning)
ΙΙ. Μάθηση από απόσταση (e- learning και open courses)
ΙΙΙ. Μάθηση ενηλίκων (adult learning)
ΙV. Δια βίου μάθηση (long life learning)
V. Διδασκαλία σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες
VI. Διδασκαλία σε σύνδεση με την έρευνα και την αγορά εργασίας
VIΙ. Διαπολιτισμική εκπαίδευση
VIII. Τεχνολογία και πληροφορική (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση
IX. Βιωματική μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (experiential education)
X. Υβριδικά/ή μικτά σενάρια διδασκαλίας και μάθησης (blended learning)
XI. Διαμόρφωση νέων προτάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής
Η οργανωτική επιτροπή
Διημερίδα με θέμα: Σπουδές στο ΑΠΘ και στον κόσμο τον 21ο αιώνα
4
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 11/11/2016
09.30 Εγγραφές – Χαιρετισμοί
10.00 Στρογγυλή τράπεζα
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση
Συντονιστής: Α. Βέγλης
Εισηγήσεις:
Τάσεις στο mobile learning
Θ.Κ. Τσιάτσος
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: πρακτικές φοιτητών και
φοιτητριών στο ΑΠΘ
Μ. Τσιτουρίδου
Η υβριδική εξ αποστάσεως εκπαίδευση: ζητήματα σχεδιασμού και εφαρμογής
Δ. Ψύλλος
Καινοτομίες ιατρικής εκπαίδευσης στα χρόνια της κρίσης: οι νέες τεχνολογίες ως μο-
χλός εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης
Π. Μπαμίδης
11.00 Προεδρείο: Ε. Θανούλη
Εισήγηση: Πώς η τριτοβάθμια εκπαίδευση αξιοποιεί τα ηλεκτρονικά μέσα
Ομιλητής: Γ. Σαλματζίδης
11.30 Διάλειμμα καφέ
12.00 Προεδρείο: Σ. Πασχαλίδης
Παρουσιάσεις εργασιών: Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκ-
παίδευση
Από την πληροφορία στη γνώση και τη δια βίου μάθηση: μια πρόταση για ένταξη της
πληροφοριακής παιδείας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση
Α. Τόγια, Ε. Κοσέογλου, Σ. Ζαπουνίδου
Αξιοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ΣΔΠ) της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ στη συνεχή
βελτίωση των διδασκόντων και την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Κ. Αϊβαζίδης, Α. Τζανεράκη, Α. Στογιαννίδου
Αξιοποιώντας το e-learning.auth.gr: νέες προοπτικές στη διδακτική πράξη
Α. Καλιακούδα, Σ. Κάργα, Δ. Παπαδάκη, Ε. Χρήστου
5
Ηλεκτρονικό περιβάλλον εκπαίδευσης Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ: εμπειρίες από τα 10
χρόνια λειτουργίας και διεύρυνσής του στο έργο MEDCIN με καινοτομίες και πρότυπα
προγραμμάτων σπουδών
Δ. Σπάχος, Σ. Κωνσταντινίδης, Σ. Σιδηρόπουλος, Π. Μπαμίδης
Ιατρικά λάθη και σεναριοκεντρική ιατρική εκπαίδευση: αναβάθμιση της μάθησης με
τη χρήση εικονικών ασθενών και εμπειρίες από τα ερευνητικά έργα ePBLnet, ΤΑΜΕ,
WAVES
Μ. Νικολαΐδου, Α.P. Θεοχαράκη, Π. Αντωνίου, Ε. Ντάφλη, Π. Μπαμίδης
13.30 Προεδρείο: Ν. Κατής
Εισήγηση: Εκπαίδευση γύρω από τις γλώσσες και τους πολιτισμούς σε τάξεις με παιδιά
προσφυγικής και μεταναστευτικής καταγωγής
Ομιλήτρια: Π. Τσοκαλίδου
14.00 Διάλειμμα γεύμα
15.30 Προεδρείο: Κ. Χαΐτογλου
Παρουσιάσεις εργασιών: Διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Βιωματική μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: προοπτικές, προϋποθέσεις και πε-
ριορισμοί
Φ. Γαλατσοπούλου, Κ. Κεντερελίδου
Εργαστήριο μελέτης ιατρικού δικαίου και βιοηθικής ΑΠΘ -εκπαιδευτικό έργο με έν-
τονο διεπιστημονικό χαρακτήρα
Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Λ. Κοβάτση
Συνεργασία δυο παιδαγωγικών μαθημάτων και ενιαιοποίηση της γνώσης
Μ. Παπανδρέου, Μ. Μπιρμπίλη
Αγκύρωση και συναρμογή της εικόνας στην εκπαίδευση
Α. Χριστοδούλου
Διδασκαλία και μάθηση στο ΑΠΘ σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών/Διδακτικές πρα-
κτικές και αποτίμηση μαθησιακού αποτελέσματος
Λ. Αντώνογλου, Μ. Τζεκάκη
Κέντρο υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης – διεθνείς πρακτικές και ελληνικό ζη-
τούμενο
Γ. Λιτσαρδάκης
6
17.00 Προεδρείο: Ε. Αλεξίου
Εισήγηση: Διδασκαλία και μάθηση στο πανεπιστήμιο: μεταξύ του νεωτερικού ιδεαλι-
σμού και του φουτουριστικού πραγματισμού.
Ομιλητής: Δ. Μαυροσκούφης
17.30 Προεδρείο: Ε. Αλεξίου
Εισήγηση: Οι εκπαιδευτικές προσκλήσεις του 21ου αιώνα υπό το πρίσμα της διδακτικής
Ομιλήτρια: Α. Δημητριάδου
18.00 Προεδρείο: Γ. Μανώλης
Εισήγηση: Εμείς οι φιλόλογοι και τα αρχαία ελληνικά
Ομιλητής: Ε. Αλεξίου
18.30 Διάλειμμα καφέ
19.00 Στρογγυλή τράπεζα αντιπαράθεσης
Τρόποι αξιολόγησης της απόδοσης των προπτυχιακών φοιτητών: πρέπει να γίνουν
αλλαγές στο μοντέλο που εφαρμόζουμε σήμερα;
Συντονιστής: Π. Ζεμπεκάκης
Ομιλητές: Γ. Γερμανίδης, Δ. Γουλής, Μ. Μπιρμπίλη, Α. Τσαλαμπούνη
20.00 Προεδρείο: Α. Καραγιάννης
Κεντρική ομιλία
Από τον Αριστοτέλη στον Καραθεοδωρή, στην εκπαίδευση κατά τον 21ο αιώνα της τε-
χνολογίας και του διαδικτύου. Περιβάλλον, κατευθύνσεις, μεθοδολογία και πρακτικές.
Ομιλητής: Χ. Μαντζώρος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 11/11/2016
7
ΣΑΒΒΑΤΟ, 12/11/2016
09.00 Προεδρείο: Μ. Τζεκάκη
Παρουσιάσεις εργασιών
Καινοτόμες διδασκαλίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (μέρος Α)
Συναισθηματική/νευροεπιστημονική αξιολόγηση διαδραστικού εκπαιδευτικού εργα-
λείου για την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού
Α. Μπίλλης, Χ. Στυλιάδης, Μ. Μπάκα, Γ. Αρφαράς, Π. Μπαμίδης
Εφαρμογές νευροεπιστήμης στην εκπαίδευση: η χρήση συναισθηματικών εκτιμητών
σε τρία διαφορετικά εκπαιδευτικά σενάρια
Π. Αντωνίου, Σ. Σούλη, Φ. Δολιανίτη, Μ. Κέζου, Α. Νίκογλου, Μ. Σωτηριάδου,
Γ. Αρφάρας, Π. Καρτσίδης, Ι. Δράτσιου, Α. Αγγελίδου, Δ. Σπάχος, Μ. Τσιτουρίδου,
Λ. Χατζηλεοντιάδης, Α. Μικρόπουλος, Π. Μπαμίδης

Εκπαίδευση ενηλίκων και αξιοποίηση έργων τέχνης της παγκόσμιας κληρονομιάς
Χ. Νίτσιου
10.00 Προεδρείο: Μ. Τσιτουρίδου
Εισήγηση: Σύγχρονες ψυχολογικές προσεγγίσεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία
Ομιλήτρια: Σ. Ε. Γωνίδα
10.30 Προεδρείο: Π. Κατσώνη
Εισήγηση: Δια βίου μάθηση στο Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών «Μουσειολογία – Διαχείριση Πολιτισμού»
Ομιλήτρια: Μ. Σκαλτσά
11.00 Προεδρείο: Ν. Παπαϊωάννου
Εισήγηση: Η πρακτική άσκηση στο ΑΠΘ. Η εμπειρία
Ομιλητής: Α. Κορωναίος
11.30 Διάλειμμα καφέ
12.00 Προεδρείο: Κ. Χαΐτογλου
Παρουσιάσεις εργασιών
Καινοτόμες διδασκαλίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (μέρος Β)
Εκπαιδευτική έρευνα και εκπαίδευση ενηλίκων: Η φαινομενολογία στην υπηρεσία της
ευάλωτης ανεστιότητας
Κ. Αντωνίου, Β. Καραβάκου
Πειράματα από απόσταση για την προσβασιμότητα
Χ. Πολάτογλου
8
Πολιτική αντιπροσώπευση: διδακτικοί μέθοδοι και ενεργητική μάθηση
Θ. Χατζηπαντελής, Μ. Τολίκα
Τοπική δημοκρατία, διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων – συμμετοχικοί θεσμοί
(μελέτη περίπτωσης)
Θ. Χατζηπαντελής, Μ. Σωτήρογλου, Σ. Γκουραμάνη
13.00 Προεδρείο: Λ. Βλάχος
Εισήγηση: Δια βίου μάθηση. Δομή ΑΠΘ: πορεία 4 χρόνων.
Ομιλητής: Σ. Βες
13.30 Στρογγυλή Τράπεζα
Εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών/τριών στην ερευνητική διαδικασία
Συντονιστές: Λ. Βλάχος – Μ. Τζεκάκη
Εισηγήσεις:
Το ερευνητικό εργαστήριο ως χώρος επιπλέον εκπαίδευσης των προπτυχιακών φοι-
τητών/τριών του τμήματος Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
Μ. Ασσαέλ
Η ερευνητική ομάδα ως χώρος συμπληρωματικής εκπαίδευσης των προπτυχιακών φοι-
τητών/τριων στο Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ
Λ. Βλάχος
Η ερευνητική διαδικασία ως μέρος της εκπαίδευσης των προπτυχιακών και μεταπτυ-
χιακών φοιτητών του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ
Ν. Παναγιώτου
Η εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών Φαρμακευτικής στην ερευνητική διαδικασία
Δ. Χατζηπαύλου-Λίτινα
Σύνδεση διδασκαλίας και έρευνας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Μ. Τζεκάκη
Η εμπειρία από τις δράσεις και τα έως τώρα επιτεύγματα της ερευνητικής ομάδας
PANDORA (Program for the Advancement of Non Directed Operating Robotic Agents)
Λ. Πέτρου
14.30 Προεδρείο: Α. Καραγιάννης
Εισήγηση: Η εκπαιδευτική πολιτική του ΑΠΘ: Από το στρατηγικό σχεδιασμό στην υλο-
ποίηση
Ομιλήτρια: Α. Στογιαννίδου
15.00 Συζήτηση – Συμπεράσματα
15.30 Κλείσιμο ημερίδας
ΣΑΒΒΑΤΟ, 12/11/2016
9
Ομιλητές
Αγγελίδου Α., Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Αϊβαζίδης Κωνσταντίνος, ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ
Αλεξίου Ευάγγελος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ
Αναστασιάδης Σάββας, Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ
Αντωνίου Κωνσταντινιά, Υποψήφια διδάκτορας Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής
Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Αντωνίου Π., Μεταδιδακτορικός ερευνητής Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Αντώνογλου Λ. Διδάκτορας, Εξωτερική ερευνήτρια ΑΠΘ
Αρφαράς Γιώργος, Μεταπτυχιακός φοιτητής Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Ασσαέλ Μάρκος, Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
Βες Σωτήριος, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής, Πρόεδρος Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ
Γαλατσοπούλου Φάνη, ΕΕΠ Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΠΘ
Γερμανίδης Γεώργιος, Επ. Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Γκουραμάνη Ειρήνη, φοιτήτρια Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ
Γουλής Δημήτριος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Γωνίδα Σοφία-Ελευθερία, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ
Δασκόπουλος Δημήτριος, Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ
Δημητριάδου Αικατερίνη, Αν. Καθηγήτρια Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας
Δολιανίτη Φ., Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Δράτσιου Ι., Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Ζαπουνίδου Σοφία, Ομάδα δικτυακού τόπου, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ
Θεοχαράκη Α.Ρ. Επιστημονική συνεργάτης Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Καλλιακούδα Ανδρονίκη, Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων, Βιβλιοθήκη και Κέντρο
Πληροφόρησης ΑΠΘ
Καραβάκου Βασιλική, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κάργα Σουλτάνα, Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ
Καρτσίδης Παναγιώτης, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
Κέζου Μαρία, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Κεντερελίδου Κλειώ, ΕΕΠ Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΠΘ
Κοβάτση Λήδα-Καλλιόπη, Επ. Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Κορωναίος Αντώνιος, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας, Ιδρυματικός Υπεύθυνος Προγράμματος
Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ
10
Κοσέογλου Ελευθερία, Ομάδα δικτυακού τόπου, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ
Κυρίδης Αργύρης, Καθηγητής Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ
Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Μεταδιδακτορικός ερευνητής Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Λιτσαρδάκης Γεώργιος, Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών ΑΠΘ
Μαντζώρος Χρήστος, Καθηγητής Παθολογίας & Ενδοκρινολογίας, Ιατρική
Σχολή Πανεπιστημίου Χάρβαρντ & Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Βοστώνης
Μαυροσκούφης Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Κοσμήτορας
Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ
Μικρόπουλος Αναστάσιος, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μπάκα Μαρία, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Μπαμίδης Παναγιώτης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Μπίλλης Αντώνιος, Υποψήφιος διδάκτορας, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Μπιρμπίλη Μαρία, Επ. Καθηγήτρια, Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ
Νίκογλου Αικατερίνη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Νικολαΐδου Μαρία, Επιστημονικός συνεργάτης Τμήματος Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Νίτσιου Χρυσούλα, Διοικητική Υπάλληλος Κοσμητείας Σχολής Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
Ντάφλη Ελένη, Μεταδιδακτορικός ερευνητής Τμήματος Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Παναγιώτου Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΠΘ
Παπαγεωργίου Βασιλική, Σύμβουλος Επικοινωνίας, Στέλεχος Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ
Παπαδάκη Δήμητρα, Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων, Βιβλιοθήκη και Κέντρο
Πληροφόρησης ΑΠΘ
Παπανδρέου Μαρία, Επ. Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Πέτρου Λουκάς, Αν. Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών ΑΠΘ
Πολάτογλου Χαρίτων, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ
Σαλματζίδης Ιωάννης, Προϊστάμενος Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Σιδηρόπουλος Ευστάθιος, Υποψήφιος διδάκτορας Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Σούλη Σ. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Σκαλτσά Μαλαματένια, Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
Δ/ντρια ΔΠΜΣ «Μουσειολογία – Διαχείριση Πολιτισμού»
Σπάχος Δημήτριος, Υποψήφιος διδάκτορας, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Στογιαννίδου Αριάδνη, Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας,
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων ΑΠΘ
Στυλιάδης Χ., Μεταδιδακτορικός ερευνητής Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Συμεωνίδου-Καστανίδου Ελισάβετ, Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής ΑΠΘ
11
Σωτηριάδου Μαρία, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Σωτήρογλου Μαρίνα, Υποψήφια διδάκτορας Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ
Τζανεράκη Αλεξάνδρα, Γραμματέας ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ
Τζεκάκη Μαριάννα, Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ
Τόγια Ασπασία, Επ. Καθηγήτρια Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης,
Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Τολίκα Μαρία, Υποψήφια διδάκτορας Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ
Τσαλαμπούνη Αικατερίνη, Επ. Καθηγήτρια Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ
Τσιάτσος Θρασύβουλος-Κωνσταντίνος, Επ. Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ
Τσιτουρίδου Μελπομένη, Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ
Τσοκαλίδου Πετρούλα, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών Προσχολικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ
Χατζηλεοντιάδης Λεόντιος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών ΑΠΘ
Χατζηπαντελής Θεόδωρος, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ
Χατζηπαύλου-Λίτινα Δήμητρα, Καθηγήτρια Τμήματος Φαρμακευτικής, Πρόεδρος Τμήματος
Χρήστου Ειρήνη, Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ
Χριστοδούλου Αναστασία, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ
Ψύλλος Δημήτριος, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ
Προεδρεία-Συντονιστές
Αλεξίου Ευάγγελος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ
Βέγλης Ανδρέας, Καθηγητής Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΠΘ, Πρόεδρος Τμήματος
Βλάχος Λουκάς, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ
Ζεμπεκάκης Παντελής, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Δ/ντής Α΄ Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ
Θανούλη Ελευθερία, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Κινηματογράφου ΑΠΘ
Καραγιάννης Αστέριος, Καθηγητής Ιατρικής ΑΠΘ
Κατής Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ
Κατσώνη Πολύμνια, Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ
Μανώλης Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ
Παπαϊωάννου Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ
Πασχαλίδης Συμεών, Καθηγητής Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ
Τζεκάκη Μαριάννα, Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης ΑΠΘ
Τσιτουρίδου Μελπομένη, Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών Προσχολικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ
Χαΐτογλου Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ