Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποφοίτων ΑΠΘ.

 Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποφοίτων ΑΠΘ κατά την πρώτη συνεδρίασή του τη Δευτέρα 8 Μαίου.
Η συγκρότηση σε σώμα έχει ως εξής:
Πρόεδρος Παντελής Σαββίδης
Αντιπρόεδρος Γιώργος Χατζηθεοφάνους
Γραμματέας Αθηνά Παγώνη
Ταμίας Ιππολύτη Οικονόμου
Μέλη: Σπύρος Κιαρτζής, Μαρία Τσιουτάνη, Γρηγόριος Τέκος, Παρασκευή Λάππα, Κωνσταντίνος Μπλιάτκας.
Συγκροτήθηκαν, επίσης, οι ακόλουθες επιτροπές.
1.Επιτροπή για θέματα Πολιτισμού και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
Υπεύθυνος ο κ. Κ. Μπλιάτκας και μέλος η κ. Ε. Λάππα.
2.Επιτροπή για διαλέξεις στο πατάρι του βιβλιοπωλείου «Ιανός».
Υπεύθυνη η κ. Ι. Οικονόμου.
3.Επιτροπή για οργάνωση εκδρομών με εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
Υπεύθυνη η κ. Ι. Οικονόμου.
4.Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και κινητοποίησης μελών.
Υπεύθυνη η κ. Μ. Τσιουτάνη.
5.Επιτροπή για πραγματοποίηση Συμποσίων (Επιστημονικές συζητήσεις κατά τη διάρκεια δείπνου).
Υπεύθυνος ο κ. Π.Σαββίδης.