Συγχαρητήρια του Πρύτανη του ΑΠΘ στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ για τη δράση της στην παροχή Yπηρεσιών Yποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία

Θεσσαλονίκη, 12/2/2020

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, συνεχάρη την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 τον Πρόεδρο της Επιτροπής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΑΠΘ, Καθηγητή Ιωάννη Τζιφόπουλο, τη Διευθύντρια της ΒΚΠ, Αικατερίνη Νάστα, και τις εργαζόμενες στη ΒΚΠ, Μαρία-Ειρήνη Τσουράκη και Μαρία Λιάρου, που εξειδικεύονται στην ανάπτυξη της προσβάσιμης πολυτροπικής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library), για το συστηματικό έργο που παράγουν στην προσπάθειά τους να άρουν οποιοδήποτε εμπόδιο στη μάθηση.

 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την προσβάσιμη πολυτροπική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη AMELib του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ έχει αναρτήσει τους περισσότερους τίτλους ακαδημαϊκών συγγραμμάτων τα έτη 2017 και 2018.

 

Η AMELib αποτελεί ένα συνεργατικό δίκτυο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της δράσης 9.7 του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Στο Δίκτυο συμμετέχουν, εκτός από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Πατρών, Πειραιά, Μακεδονίας, Ιόνιο, Χαροκόπειο και Πάντειο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Πρόκειται για μία βάση δεδομένων με ακαδημαϊκά συγγράμματα στα οποία έχουν πρόβαση οι «εντυπο-ανάπηροι» χρήστες των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών -φοιτητές και φοιτήτριες με ελαττωματική ή εξασθενημένη όραση και άτομα που λόγω μιας αναπηρίας δεν έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν ένα τυπωμένο κείμενο με συμβατικό τρόπο ή να αντιληφθούν το περιεχόμενο ενός έργου με τη χρήση των φυσικών αισθήσεών τους.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσβαση στη βάση δεδομένων AMELib παρέχεται για τους εγγεγραμμένους χρήστες όχι μόνο του ΑΠΘ, αλλά όλων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης πλατφόρμας.

 

«Ένας από τους στρατηγικούς στόχους της εκπαιδευτικής μας πολιτικής είναι η αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών των φοιτητών και φοιτητριών AμεΑ και η παροχή των κατάλληλων εργαλείων που θα τους επιτρέψουν να έχουν πλήρη πρόσβαση στην επιστημονική γνώση. Επιβραβεύουμε και συγχαίρουμε κάθε δράση με κοινωνική ευαισθησία, κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει το δικαίωμα πρόσβασης των νέων ανθρώπων στη γνώση και τη μάθηση», δήλωσε ο Πρύτανης του ΑΠΘ, συγχαίροντας τη Διοίκηση, τη Διεύθυνση και τις εργαζόμενες της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΑΠΘ για τις «άοκνες προσπάθειές τους που στοχεύουν στην άρση κάθε κοινωνικού αποκλεισμού».

 

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ παρέχει μία ολοκληρωμένη Υπηρεσία Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), σε συνεργασία με την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας (ΕΚΠΥ), το Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής (ΚΕΠ) και την Επιτροπή Προσβασιμότητας.

 

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία της ΒΚΠ του ΑΠΘ, η οποία στεγάζεται στο φοιτητικό αναγνωστήριο, περιλαμβάνει:

  • Δύο σταθμούς εργασίας με εξειδικευμένο εξοπλισμό (Συσκευή οθόνης & εκτυπωτή Braille, λογισμικό supernova που λειτουργεί ως αναγνώστης και ως μεγεθυντής οθόνης, ενώ παράλληλα διαθέτει λειτουργίες εναλλαγής χρωμάτων και αντιθέσεων, αντιστροφής χρωμάτων, οπτικών επισημάνσεων και εστίασης, τηλεόραση κλειστού κυκλώματος και συσκευή παραγωγής ανάγλυφων γραφικών PIAF).
  • τη δυνατότητα αίτησης ακαδημαϊκών συγγραμμάτων σε προσβάσιμη ηλεκτρονική μορφή.
  • πρόσβαση στη βάση δεδομένων της πολυτροπικής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης AMELib.

 

Επιπρόσθετα, η ΒΚΠ του ΑΠΘ έχει ξεκινήσει και την ανάρτηση ηλεκτρονικών μαθημάτων (e-learning) από όλες τις Σχολές και τα Τμήματα του ΑΠΘ στη βάση δεδομένων AMELib, ενώ στους μελλοντικούς στόχους της περιλαμβάνονται η παροχή πρόσβασης σε συγγράμματα και άλλες πηγές και σε άτομα και με άλλες αναπηρίες, η μορφοποίηση και διάθεση μεταπτυχιακών εργασιών, διδακτορικών διατριβών αλλά και βιβλίων γενικότερου ενδιαφέροντος, η δημιουργία συλλογής βιβλίων μορφής Braille και η δυνατότητα διαδανεισμού τους κ.ά.

 

Φωτογραφία: Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου (στο κέντρο), (από αριστερά) ο Πρόεδρος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΑΠΘ, Καθηγητής Ιωάννης Τζιφόπουλος, η εργαζόμενη στη ΒΚΠ Μαρία Λιάρου, η Διευθύντρια της ΒΚΠ, Αικατερίνη Νάστα, και η εργαζόμενη στη ΒΚΠ, Μαρία-Ειρήνη Τσουράκη.